Aktualizacja do wersji 2.8

Zmiany w wersji 2.8

Interfejs

 • Przyciemniono elementy interfejsu dla większego kontrastu
 • Detale transportu – przytwierdzono bloki nagłówków do góry ekranu
 • Przyspieszono odświeżanie danych po modyfikacji pól
 • Zabezpieczono funkcjonalność „Wyczyść” przez poprzedzający komunikat

Transport

 • Poprawiono problem zmiany opiekuna po zmianie statusu pojazdu
 • Poprawiono wyświetlanie pola „Czas do zjazdu”
 • Pliki przystanku – wyświetlono nazwę pracownika, który wrzucił plik
 • Ostatnie wiadomości pojazdu – poprawiono wyświetlanie listy
 • Ostatnie wiadomości pojazdu – umożliwiono odpowiedź na wiadomość

Flota

 • Koszty transportów – dodano informacje o artykułach
 • Serwisy flotowe – zaktualizowano układ pól
 • Koszty serwisu – utworzono nowy widok
 • Mandaty – poprawiono układ widoku
 • Mandaty – dodano opcje duplikowania

Magazyn

 • Dokumenty magazynowe – automatyczne ustawianie wystawił
 • Dokumenty magazynowe – poluzowanie restrykcji przywracania edycji
 • Umożliwiono wydruk stanów magazynowych z list zbiorników i magazynów wielo-artykułowych
 • Zbiorniki – wyświetlenie ilości pozostałej w zbiorniku
 • Okno tworzenia magazynu – zmiana układ i dodatkowe pola
 • Okno tworzenia dokumentu magazynowego – zmiana układ i dodatkowe pola
 • Okno tworzenia dokumentu magazynowego – dodano opcje tworzenia magazynu
 • Okno tworzenia artykułu – umożliwiono stworzenie kategorii i podkategorii
 • Gwarancje – utworzenie nowego widoku

Tankowanie

 • Dodano blok statystyk. Licznie średniego spalania i podsumowanie kosztów
 • Zmieniono układ widoku
 • Dodano opcje duplikowania

Ubezpieczenia

 • Lista ubezpieczeń – zmieniono układ widoku
 • Zmieniono sposób tworzenia ubezpieczenia – tworzy się nowym oknem
 • Lista szkód – zmiana układu listy
 • dodano opcje duplikowania ubezpieczenia

Kontrahenci

 • Detale kontrahenta – umożliwiono ustawienie oddziału głównego i korespondencyjnego z detali kontrahenta

Hotel

 • Pole sprzedawca może być pośrednikiem

Księgowość

 • Dokumenty handlowe – odblokowano możliwość wprowadzenia tego samego numeru dla różnych typów dokumentów od tego samego kontrahenta
 • Grupowanie transakcji handlowych – ujęcie wspólnym numerem transakcje zawierające towary i usługi
 • Wyświetlono blok plików wszędzie gdzie są transakcje
 • Rozszerzono funkcjonalność klonowania transakcji handlowych
 • Okno tworzenia transakcji – zmieniono kolejność pól

Rozliczenia

 • Detale kompensaty – usunięto przycisk tworzenia nowej kompensaty
 • Detale kompensaty – poprawiono wyświetlanie tabel
 • Detale kompensaty – poprawiono nagłówki sekcji