Aplikacja mobilna 1.1

System

 • Dodanie odświeżania „swipe” przesunięcie ekranu z góry do dołu
 • Poprawienie zgodności z Android 12
 • Dodanie obsługi „udostępnij w” pliku z różnych aplikacji
 • Do konfiguracji dodano informacje o instalacji
 • Drobne poprawki w UI
 • Dodano wyróżnienie aktywnego ekranu w menu bocznym

Punkty tras (przystanki)

 • Zmieniono nazwę pola Data od -> Data w punktach tras
 • Dodano obsługę punktów pośrednich trasy do transportów
 • Dodano obsługę przystanku „Przesiadka”

Komunikator

 • Dodano czytanie wiadomości SMS z aplikacji mobilnej
 • Obsłużenie funkcji odczytania wiadomości

Obsługa zgłoszeń kosztów – lista + formularz tworzenia

 • Tankowanie
 • Opłata drogowa
 • Parking
 • Mandat

Pozostałe

 • Dodano listę serwisów pojazdu Dodano ekran „Ubezpieczenia” zawierający listę ubezpieczeń pojazdu
 • Dodano obsługę „Cykl pracy” Dodano obsługę stanu magazynowego pojazdu – ekran „Wyposażenie”