Aktualizacja do wersji 3.0

  1. Zmodyfikowano układ menu górnego i przeniesiono powiadomienia dotyczące opcji użytkownika do górnego bloku interfejsu.
  2. Wprowadzono nowy status „Wstrzymany” dla mandatów, zwiększając precyzję monitorowania ich stanu.
  3. Ulepszono funkcjonalność tworzenia kopert nadawczych bezpośrednio z każdego pliku, co znacznie ułatwia proces wysyłki.
  4. Wzbogacono opcje transportu o takie możliwości jak: „podwójna podłoga”, „logger temperatury”, czy „wymiana palet”. To zwiększa elastyczność i dostosowanie do specyficznych potrzeb transportowych.
  5. Zaimplementowano funkcję generowania eksportu kontaktu w formacie vCard, co ułatwia przechowywanie i udostępnianie danych kontaktowych.