Aktualizacja do wersji 2.9

Transport/Spedycja

 • Obsługa eksportu pracy kierowcy do programu 4Trans
 • Umożliwiono wygenerowanie linka publicznej listy pojazdów
 • Rozwinięto proces zarządzania towarem
 • Dodano Tracking towaru
 • Rozwinięto okno tworzenia przystanku
 • Zmniejszono restrykcji tworzenia adresu
 • Powiązano kierowców z cyklem pracy pojazdu

Księgowość

 • Rozwinięto okno tworzenia Dokumentu handlowego
 • Rozwinięto okno tworzenia pozycji dokumentu handlowego
 • Rozwinięto okno tworzenia transakcji handlowej
 • Rozwinięto okno tworzenia kasy
 • Rozwinięto okno tworzenia operacji bankowej
 • Rozwinięto okno tworzenia konta bankowego
 • Umożliwiono tworzenie faktury VAT z niezakończonego transportu
 • Umożliwiono wydruk dokumentu handlowego zakupu
 • Dodano dodania operacji kasowej przy przyjmowaniu wpłaty