Aktualizacja do wersji 2.7

Wersja skupiona głównie na poprawie błędów i optymalizacji działania

Interfejs

  • Dodano przycisk wyłączenia menu bocznego
  • Wyłączenie odświeżania w nieaktywnej karcie
  • Dodano opcje tworzenia i wyszukiwania w wyskakujących oknach

Transport

  • Panel spedytora – lista transportów – rozszerzono funkcje klonowania do schowka danych przystanków
  • Detale transportu – poprawiono zwijanie przystanków
  • Cykle pracy pojazdu – poprawiono przeliczanie wartości
  • Pojazdy – zmiana układu pól w widoku

Księgowość

  • Adresowanie kopert oddziałem korespondencyjnym