Aktualizacja do wersji 2.6

Poprawka stabilizująca i usuwająca błędy