Aktualizacja do wersji 2.5

Ogólne

 • Zmiana sposobu wprowadzania danych do programu
 • Daty utworzenia i modyfikacji obiektów w systemie
 • Odnośniki do kartotek
 • Filtrowanie po wielu obiektach
 • Wyświetlanie flag i zmiana sposobu filtrowania
 • Logowanie aktywności użytkowników
 • Dodano opcje scalania zduplikowanych kontrahentów
 • Zmieniono sposób wyświetlania powiadomień
 • Poprawiono wygląd kursora w zależności od tego na co wskazuje
 • Dodano wyszukiwanie po menu bocznym

Transport

 • Droga pojazdu
 • Dodano informacje o wysyłce zlecenia do przewoźnika
 • Usprawniono dodawanie waypoint do przystanków. (waypoint początkowy)
 • Zmieniono sposób wyświetlania wymagań transportu
 • Usprawniono proces tworzenia aplikacji mobilnej z detali transportu
 • Dodano „wymaganie wymagań” przed włączeniem realizacji transportu
 • Zablokowano tworzenie raportów z trasy w nielogicznych terminach
 • Dodano wymaganie „Odprawa celna”
 • Zestawy zamiast osobno ciągnik i naczepa
 • Obsługa zmiany rejestracyjnej pojazdu
 • Wiele użytkowników pojazdu
 • Kopiowanie adresu URL do schowka
 • Zmiana sposobu tworzenia przystanku
 • Liczenie czasu jaki upłynął od ostatniego update w monitoringu zaawansowanym
 • podzielenie detali transportu na zwijane bloki
 • Ułatwienie zmiany przewoźnika w transporcie
 • Budżet przewoźnika
 • Eksport lokalizacji do GPX/GEOJSON/KML
 • Usprawnienie procesu dodawania raportów z trasy
 • Automatyczne przypisywanie monitorującego do zleceń „realizowanych”
 • Tworzenie wiadomości z raportu dodanego aplikacją mobilną
 • usunięto komunikat o duplikacji numeru referencyjnego zamówienia #3205
 • dodano zakresy kraju do widoku „Transporty” #3208
 • Zmieniono niektóre labelki w wydruku PDF zlecenia
 • Po zmianie pojazdu w transporcie usuwa się kierowca #3244
 • Dodano obsługę telematyki ELCAR (temperatura + GPS)
 • Utworzono widok zestawy pojazdów #3295
 • Dodano sprawdzanie aktywności aplikacji mobilnej
 • Poprawiono błąd kolorowania wierszy w widoku „Monitoring zaawansowany”
 • Zmieniono układ topbar w detalach transportu. Dodano przełączanie pomiędzy transportami
 • Zmieniono rodzaje pojazdów i typy zabudów. Wymagane są one przy tworzeniu
 • Usunięto status pojazdu „Zajęty”
 • Usunięto status z zamówień transportów
 • Uproszczono wygląd okienka czatu z kierowcą w detalach transportu
 • Poprawiono ustawianie statusów wydruku faktury

Księgowość

 • Potwierdzenie przyjęcia faktury zakupowej
 • Ułatwienie sposobu zmiany kontrahenta w fakturze i transporcie
 • Poprawienie sumowania wartości dokumentów w kompensatach
 • Poprawa eksportu korekt do FAKIR
 • Zmiana wyświetlania kolejności elementów w wydruku PDF faktury
 • Uniemożliwiono zatwierdzenie dokumentu handlowego bez daty otrzymania
 • Dodano drugą pieczątkę prewencyjną do wydruków PDF dokumentów handlowych
 • Poprawiono wydruk raportu z kasy. Źle były wyświetlane daty
 • Dodano funkcje sprawdzania regionu kontrahenta przy klonowaniu faktur
 • Dodano nowe restrykcje do masowego zatwierdzania dokumentów handlowych #3203
 • W wydruku PDF dokumentu handlowego został wyróżniony cały wiersz z informacją o sposobie zapłaty #3204
 • Dodano zgłoszone poprawki do wydruku PDF kompensaty #3210
 • Z wydruku faktury PDF usunięto przeliczoną kwotę EUR dla faktur w walucie GBP
 • Do okna rozrachunków dodano pole „Kontrahent”
 • W rozrachunkach zostały wyświetlone pozycje rozliczone #3275
 • Dodano możliwość importu plików do kompensat #3277
 • Poprawiono wzory numeracji dokumentów handlowych #3319
 • Usunięto obsługę VAT z not księgowych

Pozostałe

 • Rozdzielenie GUS/VIES
 • Pełna obsługa oddziałów, zabezpieczenie NIP przed powieleniem
 • Poprawa eksportu do formatu xlsx
 • Poprawa strony 404
 • Zmieniono sposób wyświetlania powiązań transakcji handlowych. Np. ułatwiło to dostęp z faktury do zlecenia
 • Poprawiono wyświetlanie dat i godzin
 • Utworzenie autoryzacji IP
 • Zmiana czasu trwania sesji. Użytkownik będzie zalogowany przez 24h
 • Dodanie kontrahenta do pracownika w celu połączenia rozliczeń z wynagrodzeniami
 • Usprawniono włączanie i wyłączanie zewnętrznych interfejsów
 • Dodano 2FA – dwuskładnikową autoryzację
 • Dodano nowy moduł Artykuły i magazyny
 • Dodano obsługę dokumentów magazynowych i stanów magazynowych
 • Dodano limit prób logowania
 • Dodano rejestr poprawnych i niepoprawnych logowań użytkowników
 • Poprawa działania funkcjonalności „Cykle pracy pojazdów”
 • Dodano obsługę terminarza
 • Dodano obsługę hoteli i noclegów
 • Zmieniono wygląd konfiguracji programu