Aktualizacja do wersji 2.2

Ogólny

 • Poprawiono „Skaczące” raporty w zadaniach
 • Poprawiono skaczący scroll pionowy w widoku detali transportu (niestety częściowo)
 • Do filtrów dodano zapamiętywanie ilości elementów na stronie
 • Scalono rejestry pracownika i pracownika zewnętrznego
 • Utworzono funkcjonalność cyklicznej zmiany hasła przez użytkownika
 • Dodano nowy typ filtra „nie zawiera”
 • W liście ubezpieczeń wyświetlono pełną listę ubezpieczonych rzeczy
 • Dodano statystyki do firm aby określać daty ostatnich relacji

Księgowość

 • Poprawki w kompensacie – rozliczenia w różnych walutach
 • Zgłoszone poprawy w eksportach plików EPP i FAKIR
 • Poprawiono dodawanie operacji kasowych i bankowych
 • Dodano ustawienie waluty „Oczekiwanej płatności” po utworzeniu faktury
 • Dodano kategorię i brakujące daty do korekt
 • Poprawiono generowanie nazw pozycji faktur tworzonych ze zleceń (zakup/sprzedaż)
 • Poprawiono błędne nadawanie stawki VAT w nocie uznaniowo-obciążeniowej
 • Zmieniono nazwy kierunków dokumentów finansowych. Kompensata wystawiona/otrzymana, faktury – zakup/sprzedaż, operacja bankowa – wychodzący/przychodzący – operacja kasowa – wpłata/wypłata
 • Usprawniono zmianę kontrahenta w zleceniach po wystawieniu faktury
 • Dodano zapytanie do użytkownika przy dodaniu konta bankowego w tej samej walucie do tej samej firmy czy nowe ma być domyślne
 • Utworzono funkcjonalność wysłania potwierdzenia e-mail przyjęcia i wprowadzenia faktury zakupowej
 • Dodano wymóg aby koszty/przychody zawsze miały kontrahenta
 • Dodano powiązanie kosztu/przychodu z pojazdem i naczepą
 • Dodano wydruk kompensaty bez zatwierdzania (oferta kompensaty)
 • Zafakturowane koszty/przychody mają zmieniony kolor tła w liście
 • Wyświetlono listy korekt i not korygujących w widoku listy dokumentów handlowych

Transport

 • nowy widok – monitoring uproszczony
 • usprawniono przenoszenie numeru telefonu pomiędzy pojazdami
 • Poprawiono dodawania przystanków w realizowanym zleceniu
 • Trasa wysłana do GBOX ustawia pole „Adresy wysłane”
 • Zablokowano duplikowanie numerów ID w pojazdach
 • poprawiono błąd w dzieleniu trasy (przeładunki z większą ilością przystanków)
 • Dodano odświeżanie prędkość pojazdu po pobraniu wiadomości GPS z GBOX
 • W widoku wiadomości dodano możliwość sprawdzenia do jakich transportów wiadomość może dotyczyć
 • W detalach transportu w górnej belce ustawia się aktywna zakładka w zależności od położenia
 • Dodano licznik wysłanych zleceń do przewoźnika
 • Stan licznika ma się ustawiać po ustawieniu daty przyjazdu jeśli informacja jest dostępna w telematyce
 • Dodano możliwość oznaczenia czy dany przystanek ma wymagane dokumenty transportowe (CMR)
 • Dodano opcje rozliczania „kalkulatorkiem” pola „Kwota transport € na pojazd” dla przypadku jeśli jest jedno zamówienie, jeden transport
 • Usunięto stary blok z plikami
 • Usunięto pole „referencje” z zlecenia klienta do kosztów/przychodów
 • Dodano liczenie czasu trwania czynności na przystankach w celu obliczania opóźnień
 • Dodano opiekuna do pojazdu