Aktualizacja do wersji 2.18

 1. Wprowadziliśmy funkcję duplikowania serwisów flotowych, zwiększając efektywność zarządzania flotą.
 2. Dodaliśmy możliwość powiązania parkingów z artykułami, umożliwiając lepszą organizację i zarządzanie przestrzenią parkingową.
 3. Wprowadziliśmy ostrzeżenie w transporcie o zerowaniu kwoty po zmianie przewoźnika na własną firmę, zapewniając dodatkową kontrolę finansową.
 4. Do jednostek pozycji dokumentów dodaliśmy „km” oraz „m3”, zwiększając precyzję i zrozumiałość dokumentacji.
 5. Ułatwiliśmy sposób dodawania pól w bloku filtrów poprzez dodanie funkcji autouzupełniania, co przyspiesza i upraszcza proces filtrowania.
 6. Rozszerzyliśmy wymagania transportu o innolift, zapewniając większą elastyczność w obszarze logistycznym.
 7. Umożliwiliśmy zapamiętywanie strony na której był użytkownik po zmianie strony i cofnięciu, ułatwiając nawigację i oszczędzając czas.
 8. Wyświetliliśmy punkty tras w detalach cykli pracy pojazdu, oferując lepszy przegląd i kontrolę nad harmonogramem pracy floty.
 9. Dodaliśmy nowy typ filtru „nie zawiera się w”, co umożliwia bardziej szczegółowe wyszukiwanie.
 10. Do zestawu dodaliśmy pole „Maksymalna wysokość”, umożliwiając dokładniejsze określenie wymagań transportowych.
 11. Wyświetliliśmy pole „Stały podwykonawca” w liście pojazdów, umożliwiając łatwiejsze zarządzanie flotą.
 12. Wyświetliliśmy terminy płatności w rejestrze kontrahentów, ułatwiając zarządzanie finansami.