Aktualizacja do wersji 2.17

  1. W widoku umowy o zatrudnieniu wyświetlono teraz typ pracownika oraz flagę „aktywny”. Dzięki temu łatwiej jest śledzić status zatrudnienia.
  2. Zintegrowaliśmy z dostawcą GPS – ATK, co umożliwia lepsze monitorowanie i zarządzanie naszą flotą.
  3. Usprawniliśmy funkcjonalność modułu „Parking”, aby ułatwić zarządzanie miejscami parkingowymi.
  4. Teraz jest możliwość edycji kontrahenta w korektach, co zapewnia większą elastyczność w procesie korekty dokumentów.
  5. W trakcie tworzenia opłaty drogowej, dodaliśmy logikę ustawiania daty kursu jako datę zakupu. Dzięki temu proces jest bardziej spójny i intuicyjny.
  6. Dodaliśmy opcję „Rozszerz” w opcjach edycji pól tekstowych. To umożliwia łatwiejszą edycję i lepsze doświadczenie użytkownika.
  7. Do widoku „powiadomienia o płatnościach” dodaliśmy nowe pola. Ułatwia to zarządzanie płatnościami i finansami.
  8. Wprowadziliśmy możliwość wysyłki wiadomości e-mail do pracowników uczestniczących w spotkaniu. Dzięki temu komunikacja w zespole jest jeszcze łatwiejsza.