Aktualizacja do wersji 2.16

 1. Teraz umożliwiamy zmianę wystawcy i odbiorcy w notach księgowych, co dodaje większą elastyczność w procesie księgowym.
 2. W widoku „Panel spedytora” wyświetlono pole „Typ cyklu”, zapewniając lepszą widoczność i kontrolę nad cyklami.
 3. Dane pojazdu są teraz ukrywane, jeżeli cykl jest zamknięty, zapewniając lepszą ochronę danych.
 4. W widoku „Polisy ubezpieczeniowe” wyświetlono pole „Opis ryzyka”, co pomaga lepiej zrozumieć szczegóły polisy.
 5. Utworzono funkcjonalność masowego pobierania plików z kontenera, co znacznie upraszcza zarządzanie plikami.
 6. Dodano nowe typy ryzyk do polis ubezpieczeniowych: CARGO, KABOTAŻ, ZK, SZYBY. Teraz polisy można lepiej dostosować do indywidualnych potrzeb.
 7. Do widoku „Wizyty i spotkania” dodano pola „Dział” i „Opis spotkania”, co pomaga lepiej organizować spotkania.
 8. Usunęliśmy status „Do zjazdu”, usprawniając proces zarządzania.
 9. Dodaliśmy możliwość oceny wykonania serwisu pojazdu, co pozwala na lepsze monitorowanie i kontrolę jakości usług.
 10. Utworzyliśmy funkcjonalność wysyłki ofert transportowych, co zdecydowanie usprawnia proces negocjacji i współpracy.
 11. Zautomatyzowano nadawanie aktywności cykli pracy pojazdów, co przyspiesza i ułatwia proces zarządzania flotą.
 12. Utworzono rejestr dodatkowych kosztów pojazdu w sekcji „Flota”, umożliwiając dokładniejsze śledzenie kosztów.
 13. W rejestrach: Kontrahenci, Spotkania, Szkolenia osadziliśmy raporty, co ułatwia analizę i zarządzanie danymi.