Aktualizacja do wersji 2.15

 1. Utworzyliśmy nowy rejestr „Wizyty i spotkania”, umożliwiając dokładniejszą kontrolę i organizację tych działań.
 2. W „Cyklach pracy pojazdów” dodaliśmy funkcję zliczania średniego spalania, co pomaga monitorować efektywność pojazdów.
 3. Teraz pliki są powiązane z zadaniami, co usprawnia zarządzanie i organizację pracy.
 4. Dodaliśmy obsługę działów pracowników, co pozwala na łatwiejszą segregację i zarządzanie zasobami ludzkimi.
 5. Do widoku „Zamówienia transportów” dodaliśmy dołączaną listę pojazdów, co umożliwia szybsze i dokładniejsze zarządzanie zamówieniami.
 6. Wprowadziliśmy budżet na pojazd, co ułatwia śledzenie i kontrolę kosztów związanych z utrzymaniem floty.
 7. Powiększyliśmy rozmiar czcionki w sekcji przystanków, co poprawia czytelność i użyteczność.
 8. Teraz domyślnie sekcje są zwinięte, co pozwala na bardziej zorganizowany i schludny wygląd platformy.
 9. Usprawniliśmy widok zadań, co ułatwia zarządzanie i śledzenie postępów zadań.
 10. Dodaliśmy możliwość filtrowania po aktywnym cyklu pracy pojazdu, co pozwala na szybsze i łatwiejsze wyszukiwanie informacji.
 11. Wprowadziliśmy pole Typ cyklu „Praca” „Dom”, co umożliwia lepsze zarządzanie i planowanie cykli pracy.
 12. Zarządzanie cyklami pojazdu przeniesiono z bloku „Transport” do „Flota”, co upraszcza nawigację i zarządzanie.
 13. Dodaliśmy dodatkowe informacje mówiące o przyczynach niepowodzenia generowania numerów w dokumentach handlowych, co pozwala na szybszą diagnozę i rozwiązanie problemu.
 14. Wprowadziliśmy możliwość sprawdzenia działania wysyłki e-mail, co pomaga w zapewnieniu skutecznej komunikacji.