Aktualizacja do wersji 2.14

 1. Poprawiono wygląd przycisków w detalach koperty nadanej i otrzymanej dla lepszej estetyki i interakcji użytkownika.
 2. W sekcji „Detale dokumentu handlowego”, lista wydruków teraz pojawia się tylko wtedy, gdy wykonano przynajmniej jeden wydruk.
 3. Usprawniliśmy algorytm przeliczania kwot do walut w dokumentach handlowych, co zapewnia większą precyzję.
 4. Style programu zostały uspójnione ze stroną internetową, co przyczynia się do jednolitego i spójnego wyglądu.
 5. Dla zwiększenia czytelności, układ list w oknie rozrachunków został zmieniony na układ bloków.
 6. Wprowadziliśmy nowy widok „Zamówienia transportów”, który znacznie ułatwia wprowadzanie i zarządzanie transportami.
 7. Poprawiliśmy wyświetlanie widoku w sekcji „Polisy ubezpieczeniowe”, zamieniając listę na bloki danych.
 8. Wyświetlanie widoku w sekcji „Szkolenia” zostało zmienione z listy na bloki danych, a także dodaliśmy możliwość wysyłania zaproszeń dla pracowników.
 9. Widok w sekcji „Kontrahenci” zmieniono z listy na bloki danych, a widok „Oddziały” został usunięty.
 10. W sekcji „Serwisy pojazdów” wprowadziliśmy automatyczną zmianę statusów.
 11. Podobnie, sekcja „Ubezpieczenia” otrzymała funkcję automatycznej zmiany statusów.
 12. Zmieniliśmy wyświetlanie widoku w sekcji „Poczta nadana i odebrana” z listy na bloki danych.
 13. Poprawiliśmy style wyświetlania menu na stronie startowej „Przegląd”.
 14. Stały podwykonawca będzie teraz dotyczył wszystkich oddziałów.
 15. Poprawiliśmy wyświetlanie pól i ich tłumaczeń w sekcji „Detale widoku szablony tekstów”.
 16. Poprawiliśmy responsywność widoku w sekcji „Konfiguracja”.