Aktualizacja do wersji 2.12

IDTypTemat
4350BugNie można usunąć pojazdu (ciągnika)
3970FeaturePrzekierowywanie na widok startowy – refaktoryzacja
4472BugSprawdzić eksporty xlsx.
4501BugCzyszczenie ListCriteria podczas startu programu.
4524BugNULL w powiadomieniach z aplikacji mobilnej
4519FeatureOpłaty drogowe – Pole status
4533BugPopup tworzenia trasy przy zmniejszonym ekranie
4241FeatureRefaktoryzacja FinancialDocumentType i EntityNumerationType
4481BugBrak przycisku „Wyślij do aplikacji mobilnej.”
4528BugBłąd w catalinie przy oznaczaniu przyjazdu na przystanek w aplikacji mobilnej.
4514FeatureZmiana układu sekcji przystanków w detalach transportu
4536BugPowiadomienia aplikacji mobilne wyświetlają się od razu jako przeczytane.
4281BugERROR c.o.t.e.t.LocationTask – CMA getLocation strResult:
4503FeatureKlient A-Routing
4394FeatureEncja Money – problem duplikacji waluty i daty kursu
4435FeatureAktualizacja menu bocznego Sidebar – poprawa ról
4517BugDetale transportu – rozliczenie transportu – błąd aplikacji po naciśnięciu rozlicz kwotę zlecenia klienta.
4477FeatureWydanie zewnętrzne w enum typ płatności tankowania
4498BugNieścisłości w widoku „Opłaty drogowe”
4463FeatureStatystyki pozycji dok. handlowych
4506FeatureDetale koperty nadawczej – usunięcie bloku „Wszystkie pliki”
4489FeatureDodanie pola „NIP Kontrahenta” do widoku umowy świadczenia usług
4342BugOdpięcie od oddziału/zmiana adresu gdy został użyty.
4292FeaturePoprawa PDF dokument handlowy
4467FeatureModyfikacja układu sekcji przystanków w detalach transportu
4320BugProblemy z wydajnością bazy danych
4307BugOptymalizacja zapytań bazodanowych
4458FeatureZwolnienie restrykcji NotNull dla kontrahenta w transakcjach handlowych
4495FeaturePozycje dokumentów handlowych – pole „komentarz”.
4483BugDetale pracownika – pole aktywny w oddziałach – nie usuwa oddziałów z listy.
4485BugMapa pojazdów – nie wyświedla modala z ostatnimi wiadomościami.
4431BugPoprawa widoku Panel spedytora – Pojazdy.
4470BugWidok Aplikacje mobilne – dodanie nowego pojazdu.
4335BugObciążenie dysku i długi czas wykonania zapytania w bazie danych
4354FeatureBudżet przewoźnika – 3 waluty
2982FeatureRaporty PDF – refaktoryzacja
4355FeatureKarty paliwowe – kwota limitu w 3 walutach
4357FeatureOferty – 3 waluty
4358FeatureRyzyka ubezpieczeniowe – suma ubezpieczenia i składka w 3 walutach
4359FeatureSpłaty kredytu – 3 waluty
4365FeatureTransakcje handlowe – kwoty w 3 walutach
4459FeaturePobieranie nazw kraju dla kopert nadawczych.
4398BugPrzesyłanie requestów kiedy modal otwarty na zakładce utwórz.
4462FeaturePozycje dokumentów handlowych
4349FeatureDuplikacja przy zapisywaniu tablicy bajtów do odpowiedzi
4224BugZapis punktów pośrednich w odpowiedniej kolejności
4450FeatureEksport powiadomień o płatnościach – uwagi klienta
3710BugPoprawa wygenerowanych pdf w detalach transportu.
4453FeatureSortowanie faktur po numerze porządkowym numeracji
2996FeatureEmailMessageServiceImpl – refaktoryzacja
4060FeaturedetailsId – usunięcie
3499FeatureData przyjazdu i czas opóźnienia w widoku monitoring transportu
4356BugZainicjalizowane dane formularza usuwają się po kliknięciu w przełącznik
3274FeatureDodać opcje rozliczania transakcji kasowej z detali kasy
3874BugRola ACCOUNTANT nie wyświetla wszystkich plików – zakładka zaimportowane pliki.
4400BugBrak wyników wyszukiwania , gdy użyjemy filtrów na innej stronie niż pierwszej.
3820BugERROR c.o.t.c.a.ExceptionHandlerController – [org.hibernate.validator.constraints.Length.message]
4434FeatureBrak konsekwencji w funkcjonalności „Widok startowy”
3396Bugjava.net.UnknownHostException – com.openms.tms.ejb.service.impl.TransportMessageServiceImpl.getSms(TransportMessageServiceImpl.java:488)
4385FeatureRefaktoryzacja GboxController
4392FeatureNieaktualne pliki *Field.java
4430BugBrak możliwości przywrócenia korekty i kompenasty do statusu otwarty.
4419FeatureAktualizacja menu bocznego Sidebar
4432BugNie można zmienić wartości CENA JEDN. NETTO w domyślnym koszcie transportu o kategorii Transport
3997Featuremodal-controller.js / modal-service.js – duplikacja kodu
4332FeatureOznaczenie zestawu czy publiczny
4428BugBrak możliwości otwarcia zamkniętej korekty przez admina
4420BugDetale transportu – nieprawidłowe podświetlenie zakładek przy scrollowaniu
4387FeatureRefuelPaymentWay – refaktoryzacja
4378FeaturePanel spedytora – liczba dni do zjazdu
4328FeatureTermin płatności w wydruku dokumentu handlowego PDF
4227FeatureModal tworzenia dokumentu handlowego z transakcji handlowej
4216Bugjava.lang.NullPointerException: null
4417BugLista tankowań – nie przypina się karta paliwowa
4395BugDodatkowy scroll w detalach
4415BugPDF transportu (zlecenie spedycyjne) – wymagania po polsku gdy przewoźnik != PL
4424BugDok. handlowy – dodanie korekty na 0 nie zeruje wartości w sekcji bilans kwot transakcji handlowych.
4373BugKolejność pozycji w dokumencie handlowym, a na wydruku pdf nie są takie same.
4425BugRozrachunki pobieranie daty kursu do rozrachunku.
4351FeatureIntegracja z Comarch Optima
4362BugBiała strona zamiast informacji o braku przystanków.
4384FeaturePDF transportu – wyróżnienie adresu korespondencyjnego i poprawa wyświetlania kwoty
4233FeatureTworzenie faktury z wielu kosztów – refaktoryzacja
4369FeatureMożliwość zdefiniowania miejsca wsytawienia dokumentu dla oddział.
4316BugDługie czasy wykonania URL
4167BugVehicleCombinationWorkTask – 100% obciążenia 1 rdzenia w czasie działania tasku.
4148BugWidok zaimportowane pliki – duże obciążenie przeglądarki przy ładowaniu widoku.
4008FeatureMiękka i twarda inicjalizacja pól formularzy
4326FeatureSkrypty SQL
4370FeatureKategoria pliku Dokumenty handlowe ma nie trafiać do koperty
4364BugUser_roles – brak unikalnej kolumny
4376FeatureUsunięcie pola „Miejsce wystawienia” z dokumentów handlowych
4383BugDetale transportu – rozliczenie zamówienia – pole dotyczy obiektu: poprawa wartości.
4264BugPrzeliczanie km pod mapą
4067BugPo wybraniu filtrów lista wyników „miga”
4382TaskStatystyki SQL – rentowność pojazdu
4377FeatureDataExporter – weryfikacja wartości
4371FeatureDetale dok. handlowego – metody zapłaty – poprawa sortowania.
4375BugEksport xlsx/csv koszty transportów poprawa wartości w polach.
4347FeatureWyświetlenie pola Uwagi w widoku „Koszty transportów”
4243FeatureRozmiary modali
4144FeatureAktualizacja struktury pliku JPK
4372BugBrak możliwości dodania kosztu transportu jeśli nie ma kosztu głównego
4319FeatureDodanie do konfiguracji pola „Data do obliczeń terminu płatności”
4336FeatureEdycja pól typu LocalDate – niepotrzebna opcja wyboru czasu
4360BugPodwójne odświeżenie danych po zmianach w kryteriach wyszukiwania
4291FeatureRozwinięcie statystyk i obliczeń zysków w transporcie
4340BugTworzenie dokumentu handlowego z wielu transakcji
4276BugWebfleet – błąd po włączeniu systemu w uniterze.
4341BugRaporty PDF – kraj kontrahenta obok NIP
3587FeatureWyłączenie odświeżania danych w nieaktywnej karcie
4338BugMaksymalna ilość połączeń przeglądarki z serwerem
4348FeatureOdblokowanie edycji pola Opis w raportach szkolenia
4352BugPopup dodawania nowego ubezpieczenia – w polach wyświetla się wartość object object
4346FeatureRaport CSV dokumentów handlowych z kontami bankowymi
4313FeaturePoprawa modułu informowania o płatnościach
4339FeatureWrzucane pliki do programu w transporcie
3386FeatureNumerowanie transportów
4343FeatureZmienić interwał przeliczania cykli pracy pojazdów na 5 minut
4344BugKoperta nadana detale – przejście do detali dok.handlowego.
4285FeaturePoprawa PDF transportu
4290BugDomyślne sortowanie list w listach
4333BugBłędny komunikat podczas wyboru auta w transporcie.
4337BugIlość rekordów w liście nie aktualizuje się po zmianie
4321FeatureAktualizacja OpenJDK z 17->18
4050BugAplikacja mobilna – user w raporcie stop
4323FeatureZmiana sposobu wyświetlania wymaganych pól w widokach
4284FeatureEksport czasu pracy kierowcy – nadawanie nazwy pliku xlsx i csv.
4199FeatureModal raporty – pole informacje o trasie – zwiększenie ilości znaków.
4265FeaturePanel spedytora lista pojazdów – dostęp do publicznej listy pojazdów cd.
4317FeatureUsuwanie aplikacji mobilnej
4318FeatureOdwzorowanie pól listy oddziałów w modalu wyszukiwania oddziałów
4268FeatureObsługa OCP
4296BugNie można usunąć mandatu.
4119BugBłąd zapisu filtrów dla typu „Zawiera się w”
4330FeatureOkres po dacie sprzedaży
4270TaskBudowanie nowej wersji frontu Jenkinsem
4272FeatureDodać wymaganie do trasportu „Neutralne CMR”
4277FeatureRefaktoryzacja importów XLS/CSV