Aktualizacja do wersji 2.11

  • Dodano wymaganie transportu „Neutralne CMR”
  • Dodano wybór numeracji i numerowanie transportów
  • Poprawiono funkcjonalność usuwania mandatów
  • Usprawniono moduł informowania o płatnościach
  • Zwiększono ilość możliwych znaków w polu „Informacje” raportu z trasy
  • Poprawiono nadawanie nazw plików eksportu do programu 4Trans
  • Dodano obsługę ostrzegania przed nieaktualnym ubezpieczeniem OCP
  • Zoptymalizowano czas wyświetlania widoków