Aktualizacja do wersji 2.10

Transport i spedycja

  • Dodano możliwość wyboru aktywnego cyklu pracy pojazdu
  • Dodano rozliczenie średniego spalania pojazdu w cyklu
  • Rozwinięto obsługę opłat drogowych
  • Dodano import opłat drogowych z xls/csv
  • Poprawiono przeliczanie dystansu pod mapą w detalach transportu
  • Zmieniono sposób rozliczania budżetu przewoźnika. Rozliczany jest oddział i kontrahent osobno
  • Dodano pobieranie stanów licznika z telematyk
  • Zaktualizowano szablon PDF zlecenia transportowego