Aktualizacja do wersji 2.0

 1. nowa strona logowania z widocznym logo firmy klienta
 2. przeprojektowany interfejs, który umożliwia używanie programu przez telefon
 3. w tabelach zostały zablokowane ostanie kolumny, które zawierają przyciski
 4. Nowe menu główne. Zostało przeniesione z góry do boku. Menu jest w trybie wąskim i szerokim, użytkownik może przełączać pomiędzy trybami
 5. użytkownik w swoim profilu może zmieniać wielkość interfejsu programu
 6. Wprowadzony został nowy model rozliczeń zleceń
 7. blokada przez księgowość zleceń jeśli transport będzie zawierać się w zatwierdzonej fakturze
 8. wyróżnione zostały pola w zleceniu, które są wymagane do przejścia zlecenia w status „Dokumenty”
 9. Dodana została obsługa stawek VAT krajów UE dla faktur kosztowych
 10. Dodana funkcjonalność obsługi: ubezpieczeń, przeglądów i napraw, leasingów i kredytów, mandatów, parkingów
 11. Możliwość definiowania baz pojazdów
 12. Dodane zostało wyróżnienie kontrahenta, który jest na „czarnej liście”
 13. Zmienione zostało wystawianie faktur korekt i kompensat
 14. przekształcone został sposób tworzenia rozliczeń dokumentów handlowych
 15. w dokumentach PDF faktur/korekt/not została wyświetlona sekcja zapłaconych kwot oraz pozostałych do zapłaty
 16. wszystkie rozliczenia w programie są przedstawione w walucie PLN i EUR w celach statystycznych, windykacyjnych
 17. dodanie dla roli administratora transportu edycja pól raportu stop w przystankach
 18. Pracownicy mogą oznaczać wiadomości SMS, którymi się zajmują bez potrzeby zmiany statusu na „przeczytana”
 19. W widoku monitoring zleceń można szybko przestawić osobę monitorującą za pomocą przycisku
 20. Program identyfikuje „płatność kartą” dla dokumentów handlowych
 21. Została dodana wstępna obsługa towaru i ładunku
 22. Uzupełniona została obsługa modułu kasa o zarządzanie okresami rozliczeniowymi
 23. zostały zmienione jednostki wag i wymiarów pojazdu. Były cm/kg aktualnie m/t
 24. zabezpieczone zostały błędy związane z wpisywaniem ujemnych wartości w pola rozliczeniowe
 25. Został dodany zakres działania telematyki w zleceniu
 26. Ujednolicone zostało ustawianie dat termin płatności i ustalony termin płatności do zestawień płatności.
 27. Został zmieniony dokument „zestawienie płatności na taki, który zawiera odseparowane należności i zobowiązania
 28. Zabezpieczony został import przelewów w formacie MT940 aby się nie dublowały
 29. W przystankach zostały dodane powiązania z adresami
 30. zmieniony został sposób przypisania kierowcy do zleceń/pojazdów
 31. Widok publiczny zlecenia został uproszczony
 32. Widok publiczny pojazdów został uproszczony
 33. przeprojektowana została większość pojawiających się okien
 34. Do widoku detali zlecenia zostały dodane osobne przyciski pokazujące/ukrywające czat z kierowcą/klientem
 35. Do faktur została dodana informacja o ocenie płatnika w polu „płatność względem terminu”
 36. nowa strona logowania z widocznym logo firmy klienta
 37. przeprojektowany interfejs, który umożliwia używanie programu przez telefon
 38. w tabelach zostały zablokowane ostanie kolumny, które zawierają przyciski
 39. Nowe menu główne. Zostało przeniesione z góry do boku. Menu jest w trybie wąskim i szerokim, użytkownik może przełączać pomiędzy trybami
 40. użytkownik w swoim profilu może zmieniać wielkość interfejsu programu
 41. Wprowadzony został nowy model rozliczeń zleceń
 42. blokada przez księgowość zleceń jeśli transport będzie zawierać się w zatwierdzonej fakturze
 43. wyróżnione zostały pola w zleceniu, które są wymagane do przejścia zlecenia w status „Dokumenty”
 44. Dodana została obsługa stawek VAT krajów UE dla faktur kosztowych
 45. Dodana funkcjonalność obsługi: ubezpieczeń, przeglądów i napraw, leasingów i kredytów, mandatów, parkingów
 46. Możliwość definiowania baz pojazdów
 47. Dodane zostało wyróżnienie kontrahenta, który jest na „czarnej liście”
 48. Zmienione zostało wystawianie faktur korekt i kompensat
 49. przekształcone został sposób tworzenia rozliczeń dokumentów handlowych
 50. w dokumentach PDF faktur/korekt/not została wyświetlona sekcja zapłaconych kwot oraz pozostałych do zapłaty
 51. wszystkie rozliczenia w programie są przedstawione w walucie PLN i EUR w celach statystycznych, windykacyjnych
 52. dodanie dla roli administratora transportu edycja pól raportu stop w przystankach
 53. Pracownicy mogą oznaczać wiadomości SMS, którymi się zajmują bez potrzeby zmiany statusu na „przeczytana”
 54. W widoku monitoring zleceń można szybko przestawić osobę monitorującą za pomocą przycisku
 55. Program identyfikuje „płatność kartą” dla dokumentów handlowych
 56. Została dodana wstępna obsługa towaru i ładunku
 57. Uzupełniona została obsługa modułu kasa o zarządzanie okresami rozliczeniowymi
 58. zostały zmienione jednostki wag i wymiarów pojazdu. Były cm/kg aktualnie m/t
 59. zabezpieczone zostały błędy związane z wpisywaniem ujemnych wartości w pola rozliczeniowe
 60. Został dodany zakres działania telematyki w zleceniu
 61. Ujednolicone zostało ustawianie dat termin płatności i ustalony termin płatności do zestawień płatności.
 62. Został zmieniony dokument „zestawienie płatności na taki, który zawiera odseparowane należności i zobowiązania
 63. Zabezpieczony został import przelewów w formacie MT940 aby się nie dublowały
 64. W przystankach zostały dodane powiązania z adresami
 65. zmieniony został sposób przypisania kierowcy do zleceń/pojazdów
 66. Widok publiczny zlecenia został uproszczony
 67. Widok publiczny pojazdów został uproszczony
 68. przeprojektowana została większość pojawiających się okien
 69. Do widoku detali zlecenia zostały dodane osobne przyciski pokazujące/ukrywające czat z kierowcą/klientem
 70. Do faktur została dodana informacja o ocenie płatnika w polu „płatność względem terminu”
 71. nowa strona logowania z widocznym logo firmy klienta
 72. przeprojektowany interfejs, który umożliwia używanie programu przez telefon
 73. w tabelach zostały zablokowane ostanie kolumny, które zawierają przyciski
 74. Nowe menu główne. Zostało przeniesione z góry do boku. Menu jest w trybie wąskim i szerokim, użytkownik może przełączać pomiędzy trybami
 75. użytkownik w swoim profilu może zmieniać wielkość interfejsu programu
 76. Wprowadzony został nowy model rozliczeń zleceń
 77. blokada przez księgowość zleceń jeśli transport będzie zawierać się w zatwierdzonej fakturze
 78. wyróżnione zostały pola w zleceniu, które są wymagane do przejścia zlecenia w status „Dokumenty”
 79. Dodana została obsługa stawek VAT krajów UE dla faktur kosztowych
 80. Dodana funkcjonalność obsługi: ubezpieczeń, przeglądów i napraw, leasingów i kredytów, mandatów, parkingów
 81. Możliwość definiowania baz pojazdów
 82. Dodane zostało wyróżnienie kontrahenta, który jest na „czarnej liście”
 83. Zmienione zostało wystawianie faktur korekt i kompensat
 84. przekształcone został sposób tworzenia rozliczeń dokumentów handlowych
 85. w dokumentach PDF faktur/korekt/not została wyświetlona sekcja zapłaconych kwot oraz pozostałych do zapłaty
 86. wszystkie rozliczenia w programie są przedstawione w walucie PLN i EUR w celach statystycznych, windykacyjnych
 87. dodanie dla roli administratora transportu edycja pól raportu stop w przystankach
 88. Pracownicy mogą oznaczać wiadomości SMS, którymi się zajmują bez potrzeby zmiany statusu na „przeczytana”
 89. W widoku monitoring zleceń można szybko przestawić osobę monitorującą za pomocą przycisku
 90. Program identyfikuje „płatność kartą” dla dokumentów handlowych
 91. Została dodana wstępna obsługa towaru i ładunku
 92. Uzupełniona została obsługa modułu kasa o zarządzanie okresami rozliczeniowymi
 93. zostały zmienione jednostki wag i wymiarów pojazdu. Były cm/kg aktualnie m/t
 94. zabezpieczone zostały błędy związane z wpisywaniem ujemnych wartości w pola rozliczeniowe
 95. Został dodany zakres działania telematyki w zleceniu
 96. Ujednolicone zostało ustawianie dat termin płatności i ustalony termin płatności do zestawień płatności.
 97. Został zmieniony dokument „zestawienie płatności na taki, który zawiera odseparowane należności i zobowiązania
 98. Zabezpieczony został import przelewów w formacie MT940 aby się nie dublowały
 99. W przystankach zostały dodane powiązania z adresami
 100. zmieniony został sposób przypisania kierowcy do zleceń/pojazdów
 101. Widok publiczny zlecenia został uproszczony
 102. Widok publiczny pojazdów został uproszczony
 103. przeprojektowana została większość pojawiających się okien
 104. Do widoku detali zlecenia zostały dodane osobne przyciski pokazujące/ukrywające czat z kierowcą/klientem
 105. Do faktur została dodana informacja o ocenie płatnika w polu „płatność względem terminu”
 106. nowa strona logowania z widocznym logo firmy klienta
 107. przeprojektowany interfejs, który umożliwia używanie programu przez telefon
 108. w tabelach zostały zablokowane ostanie kolumny, które zawierają przyciski
 109. Nowe menu główne. Zostało przeniesione z góry do boku. Menu jest w trybie wąskim i szerokim, użytkownik może przełączać pomiędzy trybami
 110. użytkownik w swoim profilu może zmieniać wielkość interfejsu programu
 111. Wprowadzony został nowy model rozliczeń zleceń
 112. blokada przez księgowość zleceń jeśli transport będzie zawierać się w zatwierdzonej fakturze
 113. wyróżnione zostały pola w zleceniu, które są wymagane do przejścia zlecenia w status „Dokumenty”
 114. Dodana została obsługa stawek VAT krajów UE dla faktur kosztowych
 115. Dodana funkcjonalność obsługi: ubezpieczeń, przeglądów i napraw, leasingów i kredytów, mandatów, parkingów
 116. Możliwość definiowania baz pojazdów
 117. Dodane zostało wyróżnienie kontrahenta, który jest na „czarnej liście”
 118. Zmienione zostało wystawianie faktur korekt i kompensat
 119. przekształcone został sposób tworzenia rozliczeń dokumentów handlowych
 120. w dokumentach PDF faktur/korekt/not została wyświetlona sekcja zapłaconych kwot oraz pozostałych do zapłaty
 121. wszystkie rozliczenia w programie są przedstawione w walucie PLN i EUR w celach statystycznych, windykacyjnych
 122. dodanie dla roli administratora transportu edycja pól raportu stop w przystankach
 123. Pracownicy mogą oznaczać wiadomości SMS, którymi się zajmują bez potrzeby zmiany statusu na „przeczytana”
 124. W widoku monitoring zleceń można szybko przestawić osobę monitorującą za pomocą przycisku
 125. Program identyfikuje „płatność kartą” dla dokumentów handlowych
 126. Została dodana wstępna obsługa towaru i ładunku
 127. Uzupełniona została obsługa modułu kasa o zarządzanie okresami rozliczeniowymi
 128. zostały zmienione jednostki wag i wymiarów pojazdu. Były cm/kg aktualnie m/t
 129. zabezpieczone zostały błędy związane z wpisywaniem ujemnych wartości w pola rozliczeniowe
 130. Został dodany zakres działania telematyki w zleceniu
 131. Ujednolicone zostało ustawianie dat termin płatności i ustalony termin płatności do zestawień płatności.
 132. Został zmieniony dokument „zestawienie płatności na taki, który zawiera odseparowane należności i zobowiązania
 133. Zabezpieczony został import przelewów w formacie MT940 aby się nie dublowały
 134. W przystankach zostały dodane powiązania z adresami
 135. zmieniony został sposób przypisania kierowcy do zleceń/pojazdów
 136. Widok publiczny zlecenia został uproszczony
 137. Widok publiczny pojazdów został uproszczony
 138. przeprojektowana została większość pojawiających się okien
 139. Do widoku detali zlecenia zostały dodane osobne przyciski pokazujące/ukrywające czat z kierowcą/klientem
 140. Do faktur została dodana informacja o ocenie płatnika w polu „płatność względem terminu”