Aktualizacja do wersji 2.3

Skrócony spis zmian

Aplikacja mobilna

https://app.uniter.pro/google

 • Dodano wsparcie Android 10 i 11
 • Odświeżono interfejs graficzny
 • Poprawiono moduły: komunikacja, skany, raporty z przystanków
 • Dodano obsługę zdarzeń z trasy
 • Poprawiono przesyłanie plików. Kierowca może wysłać plik do komunikatora jako wiadomość

System

 • Dodano autoryzacje IPv4
 • Poprawiono algorytm do generowania hasła aby zawsze pasował do wymogów
 • Poprawiono zapis filtrów w wyskakujących oknach

Interfejs

 • Zmiana sposobu zarządzania statusami. Umożliwiono zmianę statusu z widoków list.
 • Dodano kolory do statusów
 • Poprawiono zapamiętanie filtrów w oknach
 • Wyróżniono podglądany element i przyspieszono przeładowywanie się podglądów
 • Prawy przycisk myszy
 • Domyślny widok startowy
 • Poprawiono wyświetlanie rozwijanych opcji menu, które były zasłonięte
 • Poprawiono wyświetlanie o odświeżanie bloków statystyk
 • Wyświetlono numer wersji programu na stronie logowania
 • Przywrócono datę wrzutki pliku do systemu
 • Widok „Lista kontrahentów” – wyróżniono kontrahentów, którzy są na czarnej liście

Transport

 • Dodano użytkownikom o rolach „spedytor” i „monitorujący” zarządzanie aplikacjami mobilnymi
 • Odblokowano zmianę raportów z przystanków dla „Administratora Spedycji”
 • Zautomatyzowano cały proces przejścia z statusu REALIZOWANE -> KONTROLA
 • Klonowanie pojazdów – ma to przyspieszyć wprowadzanie nowych pojazdów do programu
 • Umożliwiono zmianę numerów rejestracyjnych pojazdu w dowolnym statusie
 • Dodano wyszukiwarkę adresów do pojazdu w celu szybkiej edycji miejsca
 • Dodano samoczynne ustawianie stanu licznika po przyjeździe pojazdu na przystanek
 • Zmiana monitorującego w zleceniu i przełączenie go w monitoringu dla zaznaczonych transportów
 • Wyświetlenie pojazdów w detalach firm
 • Drag and Drop pojazd na zlecenie
 • Ustawianie licznika pojazdu po przyjeździe na przystanek
 • Wyszukiwanie miejsc, podpowiadanie po wpisaniu
 • Mapa pojazdów GPS i Lista
 • Poprawa błędu z nieznalezieniem trasy
 • Stały podwykonawca
 • Umożliwiono przejście transportu ze statusu nowe na realizowane
 • Dodano eksport lokalizacji do formatu KML, GPX, GeoJSON
 • W monitoringu odblokowano edycję pól: adresy wysłane, adresy otrzymane, automatyczny raport, potwierdzone współrzędne

Księgowość

 • Dodano kontener z plikami do korekt i not korygujących
 • Zmiany po Brexit (GB poza UE, stawka VAT 0%)
 • Ocena kontrahenta liczniki (dane statystyczne)
 • Wyświetlono kierunek noty korygującej
 • Przywrócono kolumny „Dni” i „sposób liczenia terminu płatności”
 • Dodano statystyki kontrahentów takie jak: data ostatniej faktury, ilość transportów itp.
 • Zredukowano drobne różnice w zaokrągleniach przy płatnościach
 • Umożliwiono zmianę waluty faktury