Tag: uniter

Aktualizacja do wersji 2.17

 1. W widoku umowy o zatrudnieniu wyświetlono teraz typ pracownika oraz flagę „aktywny”. Dzięki temu łatwiej jest śledzić status zatrudnienia.
 2. Zintegrowaliśmy z dostawcą GPS – ATK, co umożliwia lepsze monitorowanie i zarządzanie naszą flotą.
 3. Usprawniliśmy funkcjonalność modułu „Parking”, aby ułatwić zarządzanie miejscami parkingowymi.
 4. Teraz jest możliwość edycji kontrahenta w korektach, co zapewnia większą elastyczność w procesie korekty dokumentów.
 5. W trakcie tworzenia opłaty drogowej, dodaliśmy logikę ustawiania daty kursu jako datę zakupu. Dzięki temu proces jest bardziej spójny i intuicyjny.
 6. Dodaliśmy opcję „Rozszerz” w opcjach edycji pól tekstowych. To umożliwia łatwiejszą edycję i lepsze doświadczenie użytkownika.
 7. Do widoku „powiadomienia o płatnościach” dodaliśmy nowe pola. Ułatwia to zarządzanie płatnościami i finansami.
 8. Wprowadziliśmy możliwość wysyłki wiadomości e-mail do pracowników uczestniczących w spotkaniu. Dzięki temu komunikacja w zespole jest jeszcze łatwiejsza.

Aktualizacja do wersji 2.16

 1. Teraz umożliwiamy zmianę wystawcy i odbiorcy w notach księgowych, co dodaje większą elastyczność w procesie księgowym.
 2. W widoku „Panel spedytora” wyświetlono pole „Typ cyklu”, zapewniając lepszą widoczność i kontrolę nad cyklami.
 3. Dane pojazdu są teraz ukrywane, jeżeli cykl jest zamknięty, zapewniając lepszą ochronę danych.
 4. W widoku „Polisy ubezpieczeniowe” wyświetlono pole „Opis ryzyka”, co pomaga lepiej zrozumieć szczegóły polisy.
 5. Utworzono funkcjonalność masowego pobierania plików z kontenera, co znacznie upraszcza zarządzanie plikami.
 6. Dodano nowe typy ryzyk do polis ubezpieczeniowych: CARGO, KABOTAŻ, ZK, SZYBY. Teraz polisy można lepiej dostosować do indywidualnych potrzeb.
 7. Do widoku „Wizyty i spotkania” dodano pola „Dział” i „Opis spotkania”, co pomaga lepiej organizować spotkania.
 8. Usunęliśmy status „Do zjazdu”, usprawniając proces zarządzania.
 9. Dodaliśmy możliwość oceny wykonania serwisu pojazdu, co pozwala na lepsze monitorowanie i kontrolę jakości usług.
 10. Utworzyliśmy funkcjonalność wysyłki ofert transportowych, co zdecydowanie usprawnia proces negocjacji i współpracy.
 11. Zautomatyzowano nadawanie aktywności cykli pracy pojazdów, co przyspiesza i ułatwia proces zarządzania flotą.
 12. Utworzono rejestr dodatkowych kosztów pojazdu w sekcji „Flota”, umożliwiając dokładniejsze śledzenie kosztów.
 13. W rejestrach: Kontrahenci, Spotkania, Szkolenia osadziliśmy raporty, co ułatwia analizę i zarządzanie danymi.

Aktualizacja do wersji 2.15

 1. Utworzyliśmy nowy rejestr „Wizyty i spotkania”, umożliwiając dokładniejszą kontrolę i organizację tych działań.
 2. W „Cyklach pracy pojazdów” dodaliśmy funkcję zliczania średniego spalania, co pomaga monitorować efektywność pojazdów.
 3. Teraz pliki są powiązane z zadaniami, co usprawnia zarządzanie i organizację pracy.
 4. Dodaliśmy obsługę działów pracowników, co pozwala na łatwiejszą segregację i zarządzanie zasobami ludzkimi.
 5. Do widoku „Zamówienia transportów” dodaliśmy dołączaną listę pojazdów, co umożliwia szybsze i dokładniejsze zarządzanie zamówieniami.
 6. Wprowadziliśmy budżet na pojazd, co ułatwia śledzenie i kontrolę kosztów związanych z utrzymaniem floty.
 7. Powiększyliśmy rozmiar czcionki w sekcji przystanków, co poprawia czytelność i użyteczność.
 8. Teraz domyślnie sekcje są zwinięte, co pozwala na bardziej zorganizowany i schludny wygląd platformy.
 9. Usprawniliśmy widok zadań, co ułatwia zarządzanie i śledzenie postępów zadań.
 10. Dodaliśmy możliwość filtrowania po aktywnym cyklu pracy pojazdu, co pozwala na szybsze i łatwiejsze wyszukiwanie informacji.
 11. Wprowadziliśmy pole Typ cyklu „Praca” „Dom”, co umożliwia lepsze zarządzanie i planowanie cykli pracy.
 12. Zarządzanie cyklami pojazdu przeniesiono z bloku „Transport” do „Flota”, co upraszcza nawigację i zarządzanie.
 13. Dodaliśmy dodatkowe informacje mówiące o przyczynach niepowodzenia generowania numerów w dokumentach handlowych, co pozwala na szybszą diagnozę i rozwiązanie problemu.
 14. Wprowadziliśmy możliwość sprawdzenia działania wysyłki e-mail, co pomaga w zapewnieniu skutecznej komunikacji.

Aktualizacja do wersji 2.14

 1. Poprawiono wygląd przycisków w detalach koperty nadanej i otrzymanej dla lepszej estetyki i interakcji użytkownika.
 2. W sekcji „Detale dokumentu handlowego”, lista wydruków teraz pojawia się tylko wtedy, gdy wykonano przynajmniej jeden wydruk.
 3. Usprawniliśmy algorytm przeliczania kwot do walut w dokumentach handlowych, co zapewnia większą precyzję.
 4. Style programu zostały uspójnione ze stroną internetową, co przyczynia się do jednolitego i spójnego wyglądu.
 5. Dla zwiększenia czytelności, układ list w oknie rozrachunków został zmieniony na układ bloków.
 6. Wprowadziliśmy nowy widok „Zamówienia transportów”, który znacznie ułatwia wprowadzanie i zarządzanie transportami.
 7. Poprawiliśmy wyświetlanie widoku w sekcji „Polisy ubezpieczeniowe”, zamieniając listę na bloki danych.
 8. Wyświetlanie widoku w sekcji „Szkolenia” zostało zmienione z listy na bloki danych, a także dodaliśmy możliwość wysyłania zaproszeń dla pracowników.
 9. Widok w sekcji „Kontrahenci” zmieniono z listy na bloki danych, a widok „Oddziały” został usunięty.
 10. W sekcji „Serwisy pojazdów” wprowadziliśmy automatyczną zmianę statusów.
 11. Podobnie, sekcja „Ubezpieczenia” otrzymała funkcję automatycznej zmiany statusów.
 12. Zmieniliśmy wyświetlanie widoku w sekcji „Poczta nadana i odebrana” z listy na bloki danych.
 13. Poprawiliśmy style wyświetlania menu na stronie startowej „Przegląd”.
 14. Stały podwykonawca będzie teraz dotyczył wszystkich oddziałów.
 15. Poprawiliśmy wyświetlanie pól i ich tłumaczeń w sekcji „Detale widoku szablony tekstów”.
 16. Poprawiliśmy responsywność widoku w sekcji „Konfiguracja”.