Tag: mobile

Aplikacja mobilna 1.2

  1. Poprawiono rozpoznawanie stref czasowych, co zapewnia większą dokładność i spójność w różnych częściach systemu.
  2. Naprawiliśmy błąd związany z załączaniem plików do punktów tras, co znacznie ułatwia zarządzanie dokumentacją podczas podróży.
  3. Dodaliśmy obsługę noclegów, co pozwala na lepszą organizację i planowanie podróży.
  4. Teraz użytkownik jest informowany o utracie połączenia z serwerem, co pozwala na szybszą diagnozę i rozwiązanie problemów sieciowych.
  5. W sekcji „Cykle pracy pojazdu” poprawiliśmy działanie statusów, co zapewnia płynniejszą i bardziej efektywną pracę.