Aktualizacja do wersji 2.1

1. Ogólne

 1. Zmiana sposobu filtrowania widoków list
 2. Podgląd detali elementów na liście
 3. Zmieniono sposób na podgląd statystyk
 4. Dodano obsługę „szkolenia”
 5. Dodano obsługę certyfikatów i licencji
 6. W widoku wiadomości dodano opcje masowego oznaczania wiadomości jako przeczytane oraz usunięcia wiadomości
 7. Rozszerzono funkcjonalność reklamacji
 8. Dodano obsługę terminarza
 9. Dodano obsługę umów z pracownikami

2. Transport

 1. Dodano opcje wysyłki/generowania wiadomości z informacją o:
 • przypisaniu pojazdu do zlecenia,
 • raportu z trasy,
 • dojeździe do przystanku,
 • wyjeździe z przystanku
 1. Poprawiono raport PDF z trasy kierowcy
 2. GBOX – Dodano wysłanie trasy do urządzenia
 3. GBOX – Dodano przechwytywanie zdarzeń z trasy pojazdu
 4. Dodano wymagane atrybuty pojazdu do zleceń: Oznaczenia ADR, Chłodnia, Linka celna, HDS
 5. Dodano obsługę opłat drogowych
 6. Do belki zlecenia dodano informacje o numerze referencyjnym
 7. Poprawiono funkcjonalność „Tankowanie”
 8. Dodano obsługę „Pracy pojazdu” – definicji dat wyjazdu i zjazdu pojazdu
 9. Dodano do monitoringu ocenę przebiegu zlecenia „zagrożony”, „niezagrożony”
 10. Dodano opcje wyświetlenia pojazdów na mapie z wielu interfejsów GPS

3. Promy

 1. Implementacja pełnego algorytmu importu rezerwacji promowych
 2. Dodano osobnego opiekuna dla prom/transport
 3. Dodano pole „Most” w rezerwacjach przepraw
 4. Dodano powiązanie przeprawy z zleceniem
 5. Dodano obsługę cenników okresowych i specjalnych cenników okresowych (rabaty)
 6. Dodano opcje masowego liczenia cen sprzedaży na podstawie procenta lub marży minimalnej

4. Księgowość

 1. Dodano obsługę kodów GTU w dokumentach handlowych
 2. Zmieniono generowany opis „kompensat”
 3. Zmieniono sortowanie wpłat w detalach dokumentów handlowych. Najmłodsza wpłata jest „u góry”
 4. Dodano zbiorowe rozliczanie dokumentów handlowych
 5. W fakturach wystawionych dla kontrahentów spoza PL dodaje się tylko konto w walucie faktury
 6. Dodano wyświetlenie listy faktur w kopertach nadawczych i odbiorczych
 7. Zmieniono sposób wyświetlania statystyk w dokumentach handlowych
 8. Dostosowano eksport plików EPP, Fakir do obsługi informacji z kodem GTU
 9. Skonsolidowano opcje wyboru sprzedawca/kupujący do „Kontrahent”
 10. Poprawiono działanie filtra „kontrahent” w widoku listy faktur
 11. Poprawiono komunikacje z VIES/GUS – umożliwiono wyłączenie interfejsu na czas trwania awarii VIES/GUS

Aktualizacja do wersji 2.0

 1. nowa strona logowania z widocznym logo firmy klienta
 2. przeprojektowany interfejs, który umożliwia używanie programu przez telefon
 3. w tabelach zostały zablokowane ostanie kolumny, które zawierają przyciski
 4. Nowe menu główne. Zostało przeniesione z góry do boku. Menu jest w trybie wąskim i szerokim, użytkownik może przełączać pomiędzy trybami
 5. użytkownik w swoim profilu może zmieniać wielkość interfejsu programu
 6. Wprowadzony został nowy model rozliczeń zleceń
 7. blokada przez księgowość zleceń jeśli transport będzie zawierać się w zatwierdzonej fakturze
 8. wyróżnione zostały pola w zleceniu, które są wymagane do przejścia zlecenia w status „Dokumenty”
 9. Dodana została obsługa stawek VAT krajów UE dla faktur kosztowych
 10. Dodana funkcjonalność obsługi: ubezpieczeń, przeglądów i napraw, leasingów i kredytów, mandatów, parkingów
 11. Możliwość definiowania baz pojazdów
 12. Dodane zostało wyróżnienie kontrahenta, który jest na „czarnej liście”
 13. Zmienione zostało wystawianie faktur korekt i kompensat
 14. przekształcone został sposób tworzenia rozliczeń dokumentów handlowych
 15. w dokumentach PDF faktur/korekt/not została wyświetlona sekcja zapłaconych kwot oraz pozostałych do zapłaty
 16. wszystkie rozliczenia w programie są przedstawione w walucie PLN i EUR w celach statystycznych, windykacyjnych
 17. dodanie dla roli administratora transportu edycja pól raportu stop w przystankach
 18. Pracownicy mogą oznaczać wiadomości SMS, którymi się zajmują bez potrzeby zmiany statusu na „przeczytana”
 19. W widoku monitoring zleceń można szybko przestawić osobę monitorującą za pomocą przycisku
 20. Program identyfikuje „płatność kartą” dla dokumentów handlowych
 21. Została dodana wstępna obsługa towaru i ładunku
 22. Uzupełniona została obsługa modułu kasa o zarządzanie okresami rozliczeniowymi
 23. zostały zmienione jednostki wag i wymiarów pojazdu. Były cm/kg aktualnie m/t
 24. zabezpieczone zostały błędy związane z wpisywaniem ujemnych wartości w pola rozliczeniowe
 25. Został dodany zakres działania telematyki w zleceniu
 26. Ujednolicone zostało ustawianie dat termin płatności i ustalony termin płatności do zestawień płatności.
 27. Został zmieniony dokument „zestawienie płatności na taki, który zawiera odseparowane należności i zobowiązania
 28. Zabezpieczony został import przelewów w formacie MT940 aby się nie dublowały
 29. W przystankach zostały dodane powiązania z adresami
 30. zmieniony został sposób przypisania kierowcy do zleceń/pojazdów
 31. Widok publiczny zlecenia został uproszczony
 32. Widok publiczny pojazdów został uproszczony
 33. przeprojektowana została większość pojawiających się okien
 34. Do widoku detali zlecenia zostały dodane osobne przyciski pokazujące/ukrywające czat z kierowcą/klientem
 35. Do faktur została dodana informacja o ocenie płatnika w polu „płatność względem terminu”
 36. nowa strona logowania z widocznym logo firmy klienta
 37. przeprojektowany interfejs, który umożliwia używanie programu przez telefon
 38. w tabelach zostały zablokowane ostanie kolumny, które zawierają przyciski
 39. Nowe menu główne. Zostało przeniesione z góry do boku. Menu jest w trybie wąskim i szerokim, użytkownik może przełączać pomiędzy trybami
 40. użytkownik w swoim profilu może zmieniać wielkość interfejsu programu
 41. Wprowadzony został nowy model rozliczeń zleceń
 42. blokada przez księgowość zleceń jeśli transport będzie zawierać się w zatwierdzonej fakturze
 43. wyróżnione zostały pola w zleceniu, które są wymagane do przejścia zlecenia w status „Dokumenty”
 44. Dodana została obsługa stawek VAT krajów UE dla faktur kosztowych
 45. Dodana funkcjonalność obsługi: ubezpieczeń, przeglądów i napraw, leasingów i kredytów, mandatów, parkingów
 46. Możliwość definiowania baz pojazdów
 47. Dodane zostało wyróżnienie kontrahenta, który jest na „czarnej liście”
 48. Zmienione zostało wystawianie faktur korekt i kompensat
 49. przekształcone został sposób tworzenia rozliczeń dokumentów handlowych
 50. w dokumentach PDF faktur/korekt/not została wyświetlona sekcja zapłaconych kwot oraz pozostałych do zapłaty
 51. wszystkie rozliczenia w programie są przedstawione w walucie PLN i EUR w celach statystycznych, windykacyjnych
 52. dodanie dla roli administratora transportu edycja pól raportu stop w przystankach
 53. Pracownicy mogą oznaczać wiadomości SMS, którymi się zajmują bez potrzeby zmiany statusu na „przeczytana”
 54. W widoku monitoring zleceń można szybko przestawić osobę monitorującą za pomocą przycisku
 55. Program identyfikuje „płatność kartą” dla dokumentów handlowych
 56. Została dodana wstępna obsługa towaru i ładunku
 57. Uzupełniona została obsługa modułu kasa o zarządzanie okresami rozliczeniowymi
 58. zostały zmienione jednostki wag i wymiarów pojazdu. Były cm/kg aktualnie m/t
 59. zabezpieczone zostały błędy związane z wpisywaniem ujemnych wartości w pola rozliczeniowe
 60. Został dodany zakres działania telematyki w zleceniu
 61. Ujednolicone zostało ustawianie dat termin płatności i ustalony termin płatności do zestawień płatności.
 62. Został zmieniony dokument „zestawienie płatności na taki, który zawiera odseparowane należności i zobowiązania
 63. Zabezpieczony został import przelewów w formacie MT940 aby się nie dublowały
 64. W przystankach zostały dodane powiązania z adresami
 65. zmieniony został sposób przypisania kierowcy do zleceń/pojazdów
 66. Widok publiczny zlecenia został uproszczony
 67. Widok publiczny pojazdów został uproszczony
 68. przeprojektowana została większość pojawiających się okien
 69. Do widoku detali zlecenia zostały dodane osobne przyciski pokazujące/ukrywające czat z kierowcą/klientem
 70. Do faktur została dodana informacja o ocenie płatnika w polu „płatność względem terminu”
 71. nowa strona logowania z widocznym logo firmy klienta
 72. przeprojektowany interfejs, który umożliwia używanie programu przez telefon
 73. w tabelach zostały zablokowane ostanie kolumny, które zawierają przyciski
 74. Nowe menu główne. Zostało przeniesione z góry do boku. Menu jest w trybie wąskim i szerokim, użytkownik może przełączać pomiędzy trybami
 75. użytkownik w swoim profilu może zmieniać wielkość interfejsu programu
 76. Wprowadzony został nowy model rozliczeń zleceń
 77. blokada przez księgowość zleceń jeśli transport będzie zawierać się w zatwierdzonej fakturze
 78. wyróżnione zostały pola w zleceniu, które są wymagane do przejścia zlecenia w status „Dokumenty”
 79. Dodana została obsługa stawek VAT krajów UE dla faktur kosztowych
 80. Dodana funkcjonalność obsługi: ubezpieczeń, przeglądów i napraw, leasingów i kredytów, mandatów, parkingów
 81. Możliwość definiowania baz pojazdów
 82. Dodane zostało wyróżnienie kontrahenta, który jest na „czarnej liście”
 83. Zmienione zostało wystawianie faktur korekt i kompensat
 84. przekształcone został sposób tworzenia rozliczeń dokumentów handlowych
 85. w dokumentach PDF faktur/korekt/not została wyświetlona sekcja zapłaconych kwot oraz pozostałych do zapłaty
 86. wszystkie rozliczenia w programie są przedstawione w walucie PLN i EUR w celach statystycznych, windykacyjnych
 87. dodanie dla roli administratora transportu edycja pól raportu stop w przystankach
 88. Pracownicy mogą oznaczać wiadomości SMS, którymi się zajmują bez potrzeby zmiany statusu na „przeczytana”
 89. W widoku monitoring zleceń można szybko przestawić osobę monitorującą za pomocą przycisku
 90. Program identyfikuje „płatność kartą” dla dokumentów handlowych
 91. Została dodana wstępna obsługa towaru i ładunku
 92. Uzupełniona została obsługa modułu kasa o zarządzanie okresami rozliczeniowymi
 93. zostały zmienione jednostki wag i wymiarów pojazdu. Były cm/kg aktualnie m/t
 94. zabezpieczone zostały błędy związane z wpisywaniem ujemnych wartości w pola rozliczeniowe
 95. Został dodany zakres działania telematyki w zleceniu
 96. Ujednolicone zostało ustawianie dat termin płatności i ustalony termin płatności do zestawień płatności.
 97. Został zmieniony dokument „zestawienie płatności na taki, który zawiera odseparowane należności i zobowiązania
 98. Zabezpieczony został import przelewów w formacie MT940 aby się nie dublowały
 99. W przystankach zostały dodane powiązania z adresami
 100. zmieniony został sposób przypisania kierowcy do zleceń/pojazdów
 101. Widok publiczny zlecenia został uproszczony
 102. Widok publiczny pojazdów został uproszczony
 103. przeprojektowana została większość pojawiających się okien
 104. Do widoku detali zlecenia zostały dodane osobne przyciski pokazujące/ukrywające czat z kierowcą/klientem
 105. Do faktur została dodana informacja o ocenie płatnika w polu „płatność względem terminu”
 106. nowa strona logowania z widocznym logo firmy klienta
 107. przeprojektowany interfejs, który umożliwia używanie programu przez telefon
 108. w tabelach zostały zablokowane ostanie kolumny, które zawierają przyciski
 109. Nowe menu główne. Zostało przeniesione z góry do boku. Menu jest w trybie wąskim i szerokim, użytkownik może przełączać pomiędzy trybami
 110. użytkownik w swoim profilu może zmieniać wielkość interfejsu programu
 111. Wprowadzony został nowy model rozliczeń zleceń
 112. blokada przez księgowość zleceń jeśli transport będzie zawierać się w zatwierdzonej fakturze
 113. wyróżnione zostały pola w zleceniu, które są wymagane do przejścia zlecenia w status „Dokumenty”
 114. Dodana została obsługa stawek VAT krajów UE dla faktur kosztowych
 115. Dodana funkcjonalność obsługi: ubezpieczeń, przeglądów i napraw, leasingów i kredytów, mandatów, parkingów
 116. Możliwość definiowania baz pojazdów
 117. Dodane zostało wyróżnienie kontrahenta, który jest na „czarnej liście”
 118. Zmienione zostało wystawianie faktur korekt i kompensat
 119. przekształcone został sposób tworzenia rozliczeń dokumentów handlowych
 120. w dokumentach PDF faktur/korekt/not została wyświetlona sekcja zapłaconych kwot oraz pozostałych do zapłaty
 121. wszystkie rozliczenia w programie są przedstawione w walucie PLN i EUR w celach statystycznych, windykacyjnych
 122. dodanie dla roli administratora transportu edycja pól raportu stop w przystankach
 123. Pracownicy mogą oznaczać wiadomości SMS, którymi się zajmują bez potrzeby zmiany statusu na „przeczytana”
 124. W widoku monitoring zleceń można szybko przestawić osobę monitorującą za pomocą przycisku
 125. Program identyfikuje „płatność kartą” dla dokumentów handlowych
 126. Została dodana wstępna obsługa towaru i ładunku
 127. Uzupełniona została obsługa modułu kasa o zarządzanie okresami rozliczeniowymi
 128. zostały zmienione jednostki wag i wymiarów pojazdu. Były cm/kg aktualnie m/t
 129. zabezpieczone zostały błędy związane z wpisywaniem ujemnych wartości w pola rozliczeniowe
 130. Został dodany zakres działania telematyki w zleceniu
 131. Ujednolicone zostało ustawianie dat termin płatności i ustalony termin płatności do zestawień płatności.
 132. Został zmieniony dokument „zestawienie płatności na taki, który zawiera odseparowane należności i zobowiązania
 133. Zabezpieczony został import przelewów w formacie MT940 aby się nie dublowały
 134. W przystankach zostały dodane powiązania z adresami
 135. zmieniony został sposób przypisania kierowcy do zleceń/pojazdów
 136. Widok publiczny zlecenia został uproszczony
 137. Widok publiczny pojazdów został uproszczony
 138. przeprojektowana została większość pojawiających się okien
 139. Do widoku detali zlecenia zostały dodane osobne przyciski pokazujące/ukrywające czat z kierowcą/klientem
 140. Do faktur została dodana informacja o ocenie płatnika w polu „płatność względem terminu”