Aktualizacja do wersji 2.12

IDTypTemat
4350BugNie można usunąć pojazdu (ciągnika)
3970FeaturePrzekierowywanie na widok startowy – refaktoryzacja
4472BugSprawdzić eksporty xlsx.
4501BugCzyszczenie ListCriteria podczas startu programu.
4524BugNULL w powiadomieniach z aplikacji mobilnej
4519FeatureOpłaty drogowe – Pole status
4533BugPopup tworzenia trasy przy zmniejszonym ekranie
4241FeatureRefaktoryzacja FinancialDocumentType i EntityNumerationType
4481BugBrak przycisku „Wyślij do aplikacji mobilnej.”
4528BugBłąd w catalinie przy oznaczaniu przyjazdu na przystanek w aplikacji mobilnej.
4514FeatureZmiana układu sekcji przystanków w detalach transportu
4536BugPowiadomienia aplikacji mobilne wyświetlają się od razu jako przeczytane.
4281BugERROR c.o.t.e.t.LocationTask – CMA getLocation strResult:
4503FeatureKlient A-Routing
4394FeatureEncja Money – problem duplikacji waluty i daty kursu
4435FeatureAktualizacja menu bocznego Sidebar – poprawa ról
4517BugDetale transportu – rozliczenie transportu – błąd aplikacji po naciśnięciu rozlicz kwotę zlecenia klienta.
4477FeatureWydanie zewnętrzne w enum typ płatności tankowania
4498BugNieścisłości w widoku „Opłaty drogowe”
4463FeatureStatystyki pozycji dok. handlowych
4506FeatureDetale koperty nadawczej – usunięcie bloku „Wszystkie pliki”
4489FeatureDodanie pola „NIP Kontrahenta” do widoku umowy świadczenia usług
4342BugOdpięcie od oddziału/zmiana adresu gdy został użyty.
4292FeaturePoprawa PDF dokument handlowy
4467FeatureModyfikacja układu sekcji przystanków w detalach transportu
4320BugProblemy z wydajnością bazy danych
4307BugOptymalizacja zapytań bazodanowych
4458FeatureZwolnienie restrykcji NotNull dla kontrahenta w transakcjach handlowych
4495FeaturePozycje dokumentów handlowych – pole „komentarz”.
4483BugDetale pracownika – pole aktywny w oddziałach – nie usuwa oddziałów z listy.
4485BugMapa pojazdów – nie wyświedla modala z ostatnimi wiadomościami.
4431BugPoprawa widoku Panel spedytora – Pojazdy.
4470BugWidok Aplikacje mobilne – dodanie nowego pojazdu.
4335BugObciążenie dysku i długi czas wykonania zapytania w bazie danych
4354FeatureBudżet przewoźnika – 3 waluty
2982FeatureRaporty PDF – refaktoryzacja
4355FeatureKarty paliwowe – kwota limitu w 3 walutach
4357FeatureOferty – 3 waluty
4358FeatureRyzyka ubezpieczeniowe – suma ubezpieczenia i składka w 3 walutach
4359FeatureSpłaty kredytu – 3 waluty
4365FeatureTransakcje handlowe – kwoty w 3 walutach
4459FeaturePobieranie nazw kraju dla kopert nadawczych.
4398BugPrzesyłanie requestów kiedy modal otwarty na zakładce utwórz.
4462FeaturePozycje dokumentów handlowych
4349FeatureDuplikacja przy zapisywaniu tablicy bajtów do odpowiedzi
4224BugZapis punktów pośrednich w odpowiedniej kolejności
4450FeatureEksport powiadomień o płatnościach – uwagi klienta
3710BugPoprawa wygenerowanych pdf w detalach transportu.
4453FeatureSortowanie faktur po numerze porządkowym numeracji
2996FeatureEmailMessageServiceImpl – refaktoryzacja
4060FeaturedetailsId – usunięcie
3499FeatureData przyjazdu i czas opóźnienia w widoku monitoring transportu
4356BugZainicjalizowane dane formularza usuwają się po kliknięciu w przełącznik
3274FeatureDodać opcje rozliczania transakcji kasowej z detali kasy
3874BugRola ACCOUNTANT nie wyświetla wszystkich plików – zakładka zaimportowane pliki.
4400BugBrak wyników wyszukiwania , gdy użyjemy filtrów na innej stronie niż pierwszej.
3820BugERROR c.o.t.c.a.ExceptionHandlerController – [org.hibernate.validator.constraints.Length.message]
4434FeatureBrak konsekwencji w funkcjonalności „Widok startowy”
3396Bugjava.net.UnknownHostException – com.openms.tms.ejb.service.impl.TransportMessageServiceImpl.getSms(TransportMessageServiceImpl.java:488)
4385FeatureRefaktoryzacja GboxController
4392FeatureNieaktualne pliki *Field.java
4430BugBrak możliwości przywrócenia korekty i kompenasty do statusu otwarty.
4419FeatureAktualizacja menu bocznego Sidebar
4432BugNie można zmienić wartości CENA JEDN. NETTO w domyślnym koszcie transportu o kategorii Transport
3997Featuremodal-controller.js / modal-service.js – duplikacja kodu
4332FeatureOznaczenie zestawu czy publiczny
4428BugBrak możliwości otwarcia zamkniętej korekty przez admina
4420BugDetale transportu – nieprawidłowe podświetlenie zakładek przy scrollowaniu
4387FeatureRefuelPaymentWay – refaktoryzacja
4378FeaturePanel spedytora – liczba dni do zjazdu
4328FeatureTermin płatności w wydruku dokumentu handlowego PDF
4227FeatureModal tworzenia dokumentu handlowego z transakcji handlowej
4216Bugjava.lang.NullPointerException: null
4417BugLista tankowań – nie przypina się karta paliwowa
4395BugDodatkowy scroll w detalach
4415BugPDF transportu (zlecenie spedycyjne) – wymagania po polsku gdy przewoźnik != PL
4424BugDok. handlowy – dodanie korekty na 0 nie zeruje wartości w sekcji bilans kwot transakcji handlowych.
4373BugKolejność pozycji w dokumencie handlowym, a na wydruku pdf nie są takie same.
4425BugRozrachunki pobieranie daty kursu do rozrachunku.
4351FeatureIntegracja z Comarch Optima
4362BugBiała strona zamiast informacji o braku przystanków.
4384FeaturePDF transportu – wyróżnienie adresu korespondencyjnego i poprawa wyświetlania kwoty
4233FeatureTworzenie faktury z wielu kosztów – refaktoryzacja
4369FeatureMożliwość zdefiniowania miejsca wsytawienia dokumentu dla oddział.
4316BugDługie czasy wykonania URL
4167BugVehicleCombinationWorkTask – 100% obciążenia 1 rdzenia w czasie działania tasku.
4148BugWidok zaimportowane pliki – duże obciążenie przeglądarki przy ładowaniu widoku.
4008FeatureMiękka i twarda inicjalizacja pól formularzy
4326FeatureSkrypty SQL
4370FeatureKategoria pliku Dokumenty handlowe ma nie trafiać do koperty
4364BugUser_roles – brak unikalnej kolumny
4376FeatureUsunięcie pola „Miejsce wystawienia” z dokumentów handlowych
4383BugDetale transportu – rozliczenie zamówienia – pole dotyczy obiektu: poprawa wartości.
4264BugPrzeliczanie km pod mapą
4067BugPo wybraniu filtrów lista wyników „miga”
4382TaskStatystyki SQL – rentowność pojazdu
4377FeatureDataExporter – weryfikacja wartości
4371FeatureDetale dok. handlowego – metody zapłaty – poprawa sortowania.
4375BugEksport xlsx/csv koszty transportów poprawa wartości w polach.
4347FeatureWyświetlenie pola Uwagi w widoku „Koszty transportów”
4243FeatureRozmiary modali
4144FeatureAktualizacja struktury pliku JPK
4372BugBrak możliwości dodania kosztu transportu jeśli nie ma kosztu głównego
4319FeatureDodanie do konfiguracji pola „Data do obliczeń terminu płatności”
4336FeatureEdycja pól typu LocalDate – niepotrzebna opcja wyboru czasu
4360BugPodwójne odświeżenie danych po zmianach w kryteriach wyszukiwania
4291FeatureRozwinięcie statystyk i obliczeń zysków w transporcie
4340BugTworzenie dokumentu handlowego z wielu transakcji
4276BugWebfleet – błąd po włączeniu systemu w uniterze.
4341BugRaporty PDF – kraj kontrahenta obok NIP
3587FeatureWyłączenie odświeżania danych w nieaktywnej karcie
4338BugMaksymalna ilość połączeń przeglądarki z serwerem
4348FeatureOdblokowanie edycji pola Opis w raportach szkolenia
4352BugPopup dodawania nowego ubezpieczenia – w polach wyświetla się wartość object object
4346FeatureRaport CSV dokumentów handlowych z kontami bankowymi
4313FeaturePoprawa modułu informowania o płatnościach
4339FeatureWrzucane pliki do programu w transporcie
3386FeatureNumerowanie transportów
4343FeatureZmienić interwał przeliczania cykli pracy pojazdów na 5 minut
4344BugKoperta nadana detale – przejście do detali dok.handlowego.
4285FeaturePoprawa PDF transportu
4290BugDomyślne sortowanie list w listach
4333BugBłędny komunikat podczas wyboru auta w transporcie.
4337BugIlość rekordów w liście nie aktualizuje się po zmianie
4321FeatureAktualizacja OpenJDK z 17->18
4050BugAplikacja mobilna – user w raporcie stop
4323FeatureZmiana sposobu wyświetlania wymaganych pól w widokach
4284FeatureEksport czasu pracy kierowcy – nadawanie nazwy pliku xlsx i csv.
4199FeatureModal raporty – pole informacje o trasie – zwiększenie ilości znaków.
4265FeaturePanel spedytora lista pojazdów – dostęp do publicznej listy pojazdów cd.
4317FeatureUsuwanie aplikacji mobilnej
4318FeatureOdwzorowanie pól listy oddziałów w modalu wyszukiwania oddziałów
4268FeatureObsługa OCP
4296BugNie można usunąć mandatu.
4119BugBłąd zapisu filtrów dla typu „Zawiera się w”
4330FeatureOkres po dacie sprzedaży
4270TaskBudowanie nowej wersji frontu Jenkinsem
4272FeatureDodać wymaganie do trasportu „Neutralne CMR”
4277FeatureRefaktoryzacja importów XLS/CSV

Aktualizacja do wersji 2.11

 • Dodano wymaganie transportu „Neutralne CMR”
 • Dodano wybór numeracji i numerowanie transportów
 • Poprawiono funkcjonalność usuwania mandatów
 • Usprawniono moduł informowania o płatnościach
 • Zwiększono ilość możliwych znaków w polu „Informacje” raportu z trasy
 • Poprawiono nadawanie nazw plików eksportu do programu 4Trans
 • Dodano obsługę ostrzegania przed nieaktualnym ubezpieczeniem OCP
 • Zoptymalizowano czas wyświetlania widoków

Aktualizacja do wersji 2.10

Transport i spedycja

 • Dodano możliwość wyboru aktywnego cyklu pracy pojazdu
 • Dodano rozliczenie średniego spalania pojazdu w cyklu
 • Rozwinięto obsługę opłat drogowych
 • Dodano import opłat drogowych z xls/csv
 • Poprawiono przeliczanie dystansu pod mapą w detalach transportu
 • Zmieniono sposób rozliczania budżetu przewoźnika. Rozliczany jest oddział i kontrahent osobno
 • Dodano pobieranie stanów licznika z telematyk
 • Zaktualizowano szablon PDF zlecenia transportowego

Aktualizacja do wersji 2.9

Transport/Spedycja

 • Obsługa eksportu pracy kierowcy do programu 4Trans
 • Umożliwiono wygenerowanie linka publicznej listy pojazdów
 • Rozwinięto proces zarządzania towarem
 • Dodano Tracking towaru
 • Rozwinięto okno tworzenia przystanku
 • Zmniejszono restrykcji tworzenia adresu
 • Powiązano kierowców z cyklem pracy pojazdu

Księgowość

 • Rozwinięto okno tworzenia Dokumentu handlowego
 • Rozwinięto okno tworzenia pozycji dokumentu handlowego
 • Rozwinięto okno tworzenia transakcji handlowej
 • Rozwinięto okno tworzenia kasy
 • Rozwinięto okno tworzenia operacji bankowej
 • Rozwinięto okno tworzenia konta bankowego
 • Umożliwiono tworzenie faktury VAT z niezakończonego transportu
 • Umożliwiono wydruk dokumentu handlowego zakupu
 • Dodano dodania operacji kasowej przy przyjmowaniu wpłaty

Aktualizacja do wersji 2.8

Zmiany w wersji 2.8

Interfejs

 • Przyciemniono elementy interfejsu dla większego kontrastu
 • Detale transportu – przytwierdzono bloki nagłówków do góry ekranu
 • Przyspieszono odświeżanie danych po modyfikacji pól
 • Zabezpieczono funkcjonalność „Wyczyść” przez poprzedzający komunikat

Transport

 • Poprawiono problem zmiany opiekuna po zmianie statusu pojazdu
 • Poprawiono wyświetlanie pola „Czas do zjazdu”
 • Pliki przystanku – wyświetlono nazwę pracownika, który wrzucił plik
 • Ostatnie wiadomości pojazdu – poprawiono wyświetlanie listy
 • Ostatnie wiadomości pojazdu – umożliwiono odpowiedź na wiadomość

Flota

 • Koszty transportów – dodano informacje o artykułach
 • Serwisy flotowe – zaktualizowano układ pól
 • Koszty serwisu – utworzono nowy widok
 • Mandaty – poprawiono układ widoku
 • Mandaty – dodano opcje duplikowania

Magazyn

 • Dokumenty magazynowe – automatyczne ustawianie wystawił
 • Dokumenty magazynowe – poluzowanie restrykcji przywracania edycji
 • Umożliwiono wydruk stanów magazynowych z list zbiorników i magazynów wielo-artykułowych
 • Zbiorniki – wyświetlenie ilości pozostałej w zbiorniku
 • Okno tworzenia magazynu – zmiana układ i dodatkowe pola
 • Okno tworzenia dokumentu magazynowego – zmiana układ i dodatkowe pola
 • Okno tworzenia dokumentu magazynowego – dodano opcje tworzenia magazynu
 • Okno tworzenia artykułu – umożliwiono stworzenie kategorii i podkategorii
 • Gwarancje – utworzenie nowego widoku

Tankowanie

 • Dodano blok statystyk. Licznie średniego spalania i podsumowanie kosztów
 • Zmieniono układ widoku
 • Dodano opcje duplikowania

Ubezpieczenia

 • Lista ubezpieczeń – zmieniono układ widoku
 • Zmieniono sposób tworzenia ubezpieczenia – tworzy się nowym oknem
 • Lista szkód – zmiana układu listy
 • dodano opcje duplikowania ubezpieczenia

Kontrahenci

 • Detale kontrahenta – umożliwiono ustawienie oddziału głównego i korespondencyjnego z detali kontrahenta

Hotel

 • Pole sprzedawca może być pośrednikiem

Księgowość

 • Dokumenty handlowe – odblokowano możliwość wprowadzenia tego samego numeru dla różnych typów dokumentów od tego samego kontrahenta
 • Grupowanie transakcji handlowych – ujęcie wspólnym numerem transakcje zawierające towary i usługi
 • Wyświetlono blok plików wszędzie gdzie są transakcje
 • Rozszerzono funkcjonalność klonowania transakcji handlowych
 • Okno tworzenia transakcji – zmieniono kolejność pól

Rozliczenia

 • Detale kompensaty – usunięto przycisk tworzenia nowej kompensaty
 • Detale kompensaty – poprawiono wyświetlanie tabel
 • Detale kompensaty – poprawiono nagłówki sekcji

Aktualizacja do wersji 2.7

Wersja skupiona głównie na poprawie błędów i optymalizacji działania

Interfejs

 • Dodano przycisk wyłączenia menu bocznego
 • Wyłączenie odświeżania w nieaktywnej karcie
 • Dodano opcje tworzenia i wyszukiwania w wyskakujących oknach

Transport

 • Panel spedytora – lista transportów – rozszerzono funkcje klonowania do schowka danych przystanków
 • Detale transportu – poprawiono zwijanie przystanków
 • Cykle pracy pojazdu – poprawiono przeliczanie wartości
 • Pojazdy – zmiana układu pól w widoku

Księgowość

 • Adresowanie kopert oddziałem korespondencyjnym

Aktualizacja do wersji 2.5

Ogólne

 • Zmiana sposobu wprowadzania danych do programu
 • Daty utworzenia i modyfikacji obiektów w systemie
 • Odnośniki do kartotek
 • Filtrowanie po wielu obiektach
 • Wyświetlanie flag i zmiana sposobu filtrowania
 • Logowanie aktywności użytkowników
 • Dodano opcje scalania zduplikowanych kontrahentów
 • Zmieniono sposób wyświetlania powiadomień
 • Poprawiono wygląd kursora w zależności od tego na co wskazuje
 • Dodano wyszukiwanie po menu bocznym

Transport

 • Droga pojazdu
 • Dodano informacje o wysyłce zlecenia do przewoźnika
 • Usprawniono dodawanie waypoint do przystanków. (waypoint początkowy)
 • Zmieniono sposób wyświetlania wymagań transportu
 • Usprawniono proces tworzenia aplikacji mobilnej z detali transportu
 • Dodano „wymaganie wymagań” przed włączeniem realizacji transportu
 • Zablokowano tworzenie raportów z trasy w nielogicznych terminach
 • Dodano wymaganie „Odprawa celna”
 • Zestawy zamiast osobno ciągnik i naczepa
 • Obsługa zmiany rejestracyjnej pojazdu
 • Wiele użytkowników pojazdu
 • Kopiowanie adresu URL do schowka
 • Zmiana sposobu tworzenia przystanku
 • Liczenie czasu jaki upłynął od ostatniego update w monitoringu zaawansowanym
 • podzielenie detali transportu na zwijane bloki
 • Ułatwienie zmiany przewoźnika w transporcie
 • Budżet przewoźnika
 • Eksport lokalizacji do GPX/GEOJSON/KML
 • Usprawnienie procesu dodawania raportów z trasy
 • Automatyczne przypisywanie monitorującego do zleceń „realizowanych”
 • Tworzenie wiadomości z raportu dodanego aplikacją mobilną
 • usunięto komunikat o duplikacji numeru referencyjnego zamówienia #3205
 • dodano zakresy kraju do widoku „Transporty” #3208
 • Zmieniono niektóre labelki w wydruku PDF zlecenia
 • Po zmianie pojazdu w transporcie usuwa się kierowca #3244
 • Dodano obsługę telematyki ELCAR (temperatura + GPS)
 • Utworzono widok zestawy pojazdów #3295
 • Dodano sprawdzanie aktywności aplikacji mobilnej
 • Poprawiono błąd kolorowania wierszy w widoku „Monitoring zaawansowany”
 • Zmieniono układ topbar w detalach transportu. Dodano przełączanie pomiędzy transportami
 • Zmieniono rodzaje pojazdów i typy zabudów. Wymagane są one przy tworzeniu
 • Usunięto status pojazdu „Zajęty”
 • Usunięto status z zamówień transportów
 • Uproszczono wygląd okienka czatu z kierowcą w detalach transportu
 • Poprawiono ustawianie statusów wydruku faktury

Księgowość

 • Potwierdzenie przyjęcia faktury zakupowej
 • Ułatwienie sposobu zmiany kontrahenta w fakturze i transporcie
 • Poprawienie sumowania wartości dokumentów w kompensatach
 • Poprawa eksportu korekt do FAKIR
 • Zmiana wyświetlania kolejności elementów w wydruku PDF faktury
 • Uniemożliwiono zatwierdzenie dokumentu handlowego bez daty otrzymania
 • Dodano drugą pieczątkę prewencyjną do wydruków PDF dokumentów handlowych
 • Poprawiono wydruk raportu z kasy. Źle były wyświetlane daty
 • Dodano funkcje sprawdzania regionu kontrahenta przy klonowaniu faktur
 • Dodano nowe restrykcje do masowego zatwierdzania dokumentów handlowych #3203
 • W wydruku PDF dokumentu handlowego został wyróżniony cały wiersz z informacją o sposobie zapłaty #3204
 • Dodano zgłoszone poprawki do wydruku PDF kompensaty #3210
 • Z wydruku faktury PDF usunięto przeliczoną kwotę EUR dla faktur w walucie GBP
 • Do okna rozrachunków dodano pole „Kontrahent”
 • W rozrachunkach zostały wyświetlone pozycje rozliczone #3275
 • Dodano możliwość importu plików do kompensat #3277
 • Poprawiono wzory numeracji dokumentów handlowych #3319
 • Usunięto obsługę VAT z not księgowych

Pozostałe

 • Rozdzielenie GUS/VIES
 • Pełna obsługa oddziałów, zabezpieczenie NIP przed powieleniem
 • Poprawa eksportu do formatu xlsx
 • Poprawa strony 404
 • Zmieniono sposób wyświetlania powiązań transakcji handlowych. Np. ułatwiło to dostęp z faktury do zlecenia
 • Poprawiono wyświetlanie dat i godzin
 • Utworzenie autoryzacji IP
 • Zmiana czasu trwania sesji. Użytkownik będzie zalogowany przez 24h
 • Dodanie kontrahenta do pracownika w celu połączenia rozliczeń z wynagrodzeniami
 • Usprawniono włączanie i wyłączanie zewnętrznych interfejsów
 • Dodano 2FA – dwuskładnikową autoryzację
 • Dodano nowy moduł Artykuły i magazyny
 • Dodano obsługę dokumentów magazynowych i stanów magazynowych
 • Dodano limit prób logowania
 • Dodano rejestr poprawnych i niepoprawnych logowań użytkowników
 • Poprawa działania funkcjonalności „Cykle pracy pojazdów”
 • Dodano obsługę terminarza
 • Dodano obsługę hoteli i noclegów
 • Zmieniono wygląd konfiguracji programu

Aktualizacja do wersji 2.3

Skrócony spis zmian

Aplikacja mobilna

https://app.uniter.pro/google

 • Dodano wsparcie Android 10 i 11
 • Odświeżono interfejs graficzny
 • Poprawiono moduły: komunikacja, skany, raporty z przystanków
 • Dodano obsługę zdarzeń z trasy
 • Poprawiono przesyłanie plików. Kierowca może wysłać plik do komunikatora jako wiadomość

System

 • Dodano autoryzacje IPv4
 • Poprawiono algorytm do generowania hasła aby zawsze pasował do wymogów
 • Poprawiono zapis filtrów w wyskakujących oknach

Interfejs

 • Zmiana sposobu zarządzania statusami. Umożliwiono zmianę statusu z widoków list.
 • Dodano kolory do statusów
 • Poprawiono zapamiętanie filtrów w oknach
 • Wyróżniono podglądany element i przyspieszono przeładowywanie się podglądów
 • Prawy przycisk myszy
 • Domyślny widok startowy
 • Poprawiono wyświetlanie rozwijanych opcji menu, które były zasłonięte
 • Poprawiono wyświetlanie o odświeżanie bloków statystyk
 • Wyświetlono numer wersji programu na stronie logowania
 • Przywrócono datę wrzutki pliku do systemu
 • Widok „Lista kontrahentów” – wyróżniono kontrahentów, którzy są na czarnej liście

Transport

 • Dodano użytkownikom o rolach „spedytor” i „monitorujący” zarządzanie aplikacjami mobilnymi
 • Odblokowano zmianę raportów z przystanków dla „Administratora Spedycji”
 • Zautomatyzowano cały proces przejścia z statusu REALIZOWANE -> KONTROLA
 • Klonowanie pojazdów – ma to przyspieszyć wprowadzanie nowych pojazdów do programu
 • Umożliwiono zmianę numerów rejestracyjnych pojazdu w dowolnym statusie
 • Dodano wyszukiwarkę adresów do pojazdu w celu szybkiej edycji miejsca
 • Dodano samoczynne ustawianie stanu licznika po przyjeździe pojazdu na przystanek
 • Zmiana monitorującego w zleceniu i przełączenie go w monitoringu dla zaznaczonych transportów
 • Wyświetlenie pojazdów w detalach firm
 • Drag and Drop pojazd na zlecenie
 • Ustawianie licznika pojazdu po przyjeździe na przystanek
 • Wyszukiwanie miejsc, podpowiadanie po wpisaniu
 • Mapa pojazdów GPS i Lista
 • Poprawa błędu z nieznalezieniem trasy
 • Stały podwykonawca
 • Umożliwiono przejście transportu ze statusu nowe na realizowane
 • Dodano eksport lokalizacji do formatu KML, GPX, GeoJSON
 • W monitoringu odblokowano edycję pól: adresy wysłane, adresy otrzymane, automatyczny raport, potwierdzone współrzędne

Księgowość

 • Dodano kontener z plikami do korekt i not korygujących
 • Zmiany po Brexit (GB poza UE, stawka VAT 0%)
 • Ocena kontrahenta liczniki (dane statystyczne)
 • Wyświetlono kierunek noty korygującej
 • Przywrócono kolumny „Dni” i „sposób liczenia terminu płatności”
 • Dodano statystyki kontrahentów takie jak: data ostatniej faktury, ilość transportów itp.
 • Zredukowano drobne różnice w zaokrągleniach przy płatnościach
 • Umożliwiono zmianę waluty faktury

Aktualizacja do wersji 2.2

Ogólny

 • Poprawiono „Skaczące” raporty w zadaniach
 • Poprawiono skaczący scroll pionowy w widoku detali transportu (niestety częściowo)
 • Do filtrów dodano zapamiętywanie ilości elementów na stronie
 • Scalono rejestry pracownika i pracownika zewnętrznego
 • Utworzono funkcjonalność cyklicznej zmiany hasła przez użytkownika
 • Dodano nowy typ filtra „nie zawiera”
 • W liście ubezpieczeń wyświetlono pełną listę ubezpieczonych rzeczy
 • Dodano statystyki do firm aby określać daty ostatnich relacji

Księgowość

 • Poprawki w kompensacie – rozliczenia w różnych walutach
 • Zgłoszone poprawy w eksportach plików EPP i FAKIR
 • Poprawiono dodawanie operacji kasowych i bankowych
 • Dodano ustawienie waluty „Oczekiwanej płatności” po utworzeniu faktury
 • Dodano kategorię i brakujące daty do korekt
 • Poprawiono generowanie nazw pozycji faktur tworzonych ze zleceń (zakup/sprzedaż)
 • Poprawiono błędne nadawanie stawki VAT w nocie uznaniowo-obciążeniowej
 • Zmieniono nazwy kierunków dokumentów finansowych. Kompensata wystawiona/otrzymana, faktury – zakup/sprzedaż, operacja bankowa – wychodzący/przychodzący – operacja kasowa – wpłata/wypłata
 • Usprawniono zmianę kontrahenta w zleceniach po wystawieniu faktury
 • Dodano zapytanie do użytkownika przy dodaniu konta bankowego w tej samej walucie do tej samej firmy czy nowe ma być domyślne
 • Utworzono funkcjonalność wysłania potwierdzenia e-mail przyjęcia i wprowadzenia faktury zakupowej
 • Dodano wymóg aby koszty/przychody zawsze miały kontrahenta
 • Dodano powiązanie kosztu/przychodu z pojazdem i naczepą
 • Dodano wydruk kompensaty bez zatwierdzania (oferta kompensaty)
 • Zafakturowane koszty/przychody mają zmieniony kolor tła w liście
 • Wyświetlono listy korekt i not korygujących w widoku listy dokumentów handlowych

Transport

 • nowy widok – monitoring uproszczony
 • usprawniono przenoszenie numeru telefonu pomiędzy pojazdami
 • Poprawiono dodawania przystanków w realizowanym zleceniu
 • Trasa wysłana do GBOX ustawia pole „Adresy wysłane”
 • Zablokowano duplikowanie numerów ID w pojazdach
 • poprawiono błąd w dzieleniu trasy (przeładunki z większą ilością przystanków)
 • Dodano odświeżanie prędkość pojazdu po pobraniu wiadomości GPS z GBOX
 • W widoku wiadomości dodano możliwość sprawdzenia do jakich transportów wiadomość może dotyczyć
 • W detalach transportu w górnej belce ustawia się aktywna zakładka w zależności od położenia
 • Dodano licznik wysłanych zleceń do przewoźnika
 • Stan licznika ma się ustawiać po ustawieniu daty przyjazdu jeśli informacja jest dostępna w telematyce
 • Dodano możliwość oznaczenia czy dany przystanek ma wymagane dokumenty transportowe (CMR)
 • Dodano opcje rozliczania „kalkulatorkiem” pola „Kwota transport € na pojazd” dla przypadku jeśli jest jedno zamówienie, jeden transport
 • Usunięto stary blok z plikami
 • Usunięto pole „referencje” z zlecenia klienta do kosztów/przychodów
 • Dodano liczenie czasu trwania czynności na przystankach w celu obliczania opóźnień
 • Dodano opiekuna do pojazdu