Kategoria: Uncategorized

Aktualizacja do wersji 3.1

Aktualizacja oznaczona jako wersja 3.1 przynosi szereg ulepszeń i nowych funkcji:

 1. Zaimplementowano integrację z API firmy E100, co umożliwia pobieranie listy stacji paliw wraz z ich cenami oraz transakcji handlowych.
 2. Blokada jeśli kontrahent ma nieaktywny VIES, przekroczony limit kupiecki, czarna lista.
 3. Dodano możliwość generowania dokumentów CMR.
 4. Zmieniono sposób filtrowania pustych wartości. Filtr „nie zawiera” obsługuje puste wartości
 5. Zaimplementowano funkcję eksportu plików PLI i PLA do systemów bankowych.
 6. Zoptymalizowano wyświetlanie list, teraz dostępne są w formie bloków i list.
 7. Uaktualniono system stawek VAT, dodano na przykład stawkę obowiązującą w Luksemburgu.
 8. Zintegrowano wymagania dotyczące transportu z wyposażeniem pojazdu, wprowadzając system ostrzegania o występujących różnicach.
 9. Uproszczono proces tworzenia aplikacji mobilnej.
 10. Udoskonalono okna tworzenia parkingów, magazynu, windykacji, użytkownika oraz serwisu pojazdu.
 11. Poprawiono wydruk PDF stanu magazynowego.
 12. Dodano opcje blokowania przypisania kontrahenta znajdującego się na czarnej liście lub po przekroczeniu limitu kupieckiego.
 13. Wprowadzono kontener plików dedykowany do certyfikatów.
 14. Dodano oznaczenie „Anulacja” do transakcji handlowej.
 15. Udostępniono opcje ukrywania mapy i lokalizacji w udostępnionym linku transportu.
 16. Zablokowano możliwość zmiany statusu z „Kontrola” na „Dokumenty”.

Aktualizacja do wersji 3.0

 1. Zmodyfikowano układ menu górnego i przeniesiono powiadomienia dotyczące opcji użytkownika do górnego bloku interfejsu.
 2. Wprowadzono nowy status „Wstrzymany” dla mandatów, zwiększając precyzję monitorowania ich stanu.
 3. Ulepszono funkcjonalność tworzenia kopert nadawczych bezpośrednio z każdego pliku, co znacznie ułatwia proces wysyłki.
 4. Wzbogacono opcje transportu o takie możliwości jak: „podwójna podłoga”, „logger temperatury”, czy „wymiana palet”. To zwiększa elastyczność i dostosowanie do specyficznych potrzeb transportowych.
 5. Zaimplementowano funkcję generowania eksportu kontaktu w formacie vCard, co ułatwia przechowywanie i udostępnianie danych kontaktowych.

Aktualizacja do wersji 2.18

 1. Wprowadziliśmy funkcję duplikowania serwisów flotowych, zwiększając efektywność zarządzania flotą.
 2. Dodaliśmy możliwość powiązania parkingów z artykułami, umożliwiając lepszą organizację i zarządzanie przestrzenią parkingową.
 3. Wprowadziliśmy ostrzeżenie w transporcie o zerowaniu kwoty po zmianie przewoźnika na własną firmę, zapewniając dodatkową kontrolę finansową.
 4. Do jednostek pozycji dokumentów dodaliśmy „km” oraz „m3”, zwiększając precyzję i zrozumiałość dokumentacji.
 5. Ułatwiliśmy sposób dodawania pól w bloku filtrów poprzez dodanie funkcji autouzupełniania, co przyspiesza i upraszcza proces filtrowania.
 6. Rozszerzyliśmy wymagania transportu o innolift, zapewniając większą elastyczność w obszarze logistycznym.
 7. Umożliwiliśmy zapamiętywanie strony na której był użytkownik po zmianie strony i cofnięciu, ułatwiając nawigację i oszczędzając czas.
 8. Wyświetliliśmy punkty tras w detalach cykli pracy pojazdu, oferując lepszy przegląd i kontrolę nad harmonogramem pracy floty.
 9. Dodaliśmy nowy typ filtru „nie zawiera się w”, co umożliwia bardziej szczegółowe wyszukiwanie.
 10. Do zestawu dodaliśmy pole „Maksymalna wysokość”, umożliwiając dokładniejsze określenie wymagań transportowych.
 11. Wyświetliliśmy pole „Stały podwykonawca” w liście pojazdów, umożliwiając łatwiejsze zarządzanie flotą.
 12. Wyświetliliśmy terminy płatności w rejestrze kontrahentów, ułatwiając zarządzanie finansami.

Aktualizacja do wersji 2.17

 1. W widoku umowy o zatrudnieniu wyświetlono teraz typ pracownika oraz flagę „aktywny”. Dzięki temu łatwiej jest śledzić status zatrudnienia.
 2. Zintegrowaliśmy z dostawcą GPS – ATK, co umożliwia lepsze monitorowanie i zarządzanie naszą flotą.
 3. Usprawniliśmy funkcjonalność modułu „Parking”, aby ułatwić zarządzanie miejscami parkingowymi.
 4. Teraz jest możliwość edycji kontrahenta w korektach, co zapewnia większą elastyczność w procesie korekty dokumentów.
 5. W trakcie tworzenia opłaty drogowej, dodaliśmy logikę ustawiania daty kursu jako datę zakupu. Dzięki temu proces jest bardziej spójny i intuicyjny.
 6. Dodaliśmy opcję „Rozszerz” w opcjach edycji pól tekstowych. To umożliwia łatwiejszą edycję i lepsze doświadczenie użytkownika.
 7. Do widoku „powiadomienia o płatnościach” dodaliśmy nowe pola. Ułatwia to zarządzanie płatnościami i finansami.
 8. Wprowadziliśmy możliwość wysyłki wiadomości e-mail do pracowników uczestniczących w spotkaniu. Dzięki temu komunikacja w zespole jest jeszcze łatwiejsza.

Aktualizacja do wersji 2.16

 1. Teraz umożliwiamy zmianę wystawcy i odbiorcy w notach księgowych, co dodaje większą elastyczność w procesie księgowym.
 2. W widoku „Panel spedytora” wyświetlono pole „Typ cyklu”, zapewniając lepszą widoczność i kontrolę nad cyklami.
 3. Dane pojazdu są teraz ukrywane, jeżeli cykl jest zamknięty, zapewniając lepszą ochronę danych.
 4. W widoku „Polisy ubezpieczeniowe” wyświetlono pole „Opis ryzyka”, co pomaga lepiej zrozumieć szczegóły polisy.
 5. Utworzono funkcjonalność masowego pobierania plików z kontenera, co znacznie upraszcza zarządzanie plikami.
 6. Dodano nowe typy ryzyk do polis ubezpieczeniowych: CARGO, KABOTAŻ, ZK, SZYBY. Teraz polisy można lepiej dostosować do indywidualnych potrzeb.
 7. Do widoku „Wizyty i spotkania” dodano pola „Dział” i „Opis spotkania”, co pomaga lepiej organizować spotkania.
 8. Usunęliśmy status „Do zjazdu”, usprawniając proces zarządzania.
 9. Dodaliśmy możliwość oceny wykonania serwisu pojazdu, co pozwala na lepsze monitorowanie i kontrolę jakości usług.
 10. Utworzyliśmy funkcjonalność wysyłki ofert transportowych, co zdecydowanie usprawnia proces negocjacji i współpracy.
 11. Zautomatyzowano nadawanie aktywności cykli pracy pojazdów, co przyspiesza i ułatwia proces zarządzania flotą.
 12. Utworzono rejestr dodatkowych kosztów pojazdu w sekcji „Flota”, umożliwiając dokładniejsze śledzenie kosztów.
 13. W rejestrach: Kontrahenci, Spotkania, Szkolenia osadziliśmy raporty, co ułatwia analizę i zarządzanie danymi.

Aktualizacja do wersji 2.15

 1. Utworzyliśmy nowy rejestr „Wizyty i spotkania”, umożliwiając dokładniejszą kontrolę i organizację tych działań.
 2. W „Cyklach pracy pojazdów” dodaliśmy funkcję zliczania średniego spalania, co pomaga monitorować efektywność pojazdów.
 3. Teraz pliki są powiązane z zadaniami, co usprawnia zarządzanie i organizację pracy.
 4. Dodaliśmy obsługę działów pracowników, co pozwala na łatwiejszą segregację i zarządzanie zasobami ludzkimi.
 5. Do widoku „Zamówienia transportów” dodaliśmy dołączaną listę pojazdów, co umożliwia szybsze i dokładniejsze zarządzanie zamówieniami.
 6. Wprowadziliśmy budżet na pojazd, co ułatwia śledzenie i kontrolę kosztów związanych z utrzymaniem floty.
 7. Powiększyliśmy rozmiar czcionki w sekcji przystanków, co poprawia czytelność i użyteczność.
 8. Teraz domyślnie sekcje są zwinięte, co pozwala na bardziej zorganizowany i schludny wygląd platformy.
 9. Usprawniliśmy widok zadań, co ułatwia zarządzanie i śledzenie postępów zadań.
 10. Dodaliśmy możliwość filtrowania po aktywnym cyklu pracy pojazdu, co pozwala na szybsze i łatwiejsze wyszukiwanie informacji.
 11. Wprowadziliśmy pole Typ cyklu „Praca” „Dom”, co umożliwia lepsze zarządzanie i planowanie cykli pracy.
 12. Zarządzanie cyklami pojazdu przeniesiono z bloku „Transport” do „Flota”, co upraszcza nawigację i zarządzanie.
 13. Dodaliśmy dodatkowe informacje mówiące o przyczynach niepowodzenia generowania numerów w dokumentach handlowych, co pozwala na szybszą diagnozę i rozwiązanie problemu.
 14. Wprowadziliśmy możliwość sprawdzenia działania wysyłki e-mail, co pomaga w zapewnieniu skutecznej komunikacji.

Aplikacja mobilna 1.2

 1. Poprawiono rozpoznawanie stref czasowych, co zapewnia większą dokładność i spójność w różnych częściach systemu.
 2. Naprawiliśmy błąd związany z załączaniem plików do punktów tras, co znacznie ułatwia zarządzanie dokumentacją podczas podróży.
 3. Dodaliśmy obsługę noclegów, co pozwala na lepszą organizację i planowanie podróży.
 4. Teraz użytkownik jest informowany o utracie połączenia z serwerem, co pozwala na szybszą diagnozę i rozwiązanie problemów sieciowych.
 5. W sekcji „Cykle pracy pojazdu” poprawiliśmy działanie statusów, co zapewnia płynniejszą i bardziej efektywną pracę.

Aktualizacja do wersji 2.14

 1. Poprawiono wygląd przycisków w detalach koperty nadanej i otrzymanej dla lepszej estetyki i interakcji użytkownika.
 2. W sekcji „Detale dokumentu handlowego”, lista wydruków teraz pojawia się tylko wtedy, gdy wykonano przynajmniej jeden wydruk.
 3. Usprawniliśmy algorytm przeliczania kwot do walut w dokumentach handlowych, co zapewnia większą precyzję.
 4. Style programu zostały uspójnione ze stroną internetową, co przyczynia się do jednolitego i spójnego wyglądu.
 5. Dla zwiększenia czytelności, układ list w oknie rozrachunków został zmieniony na układ bloków.
 6. Wprowadziliśmy nowy widok „Zamówienia transportów”, który znacznie ułatwia wprowadzanie i zarządzanie transportami.
 7. Poprawiliśmy wyświetlanie widoku w sekcji „Polisy ubezpieczeniowe”, zamieniając listę na bloki danych.
 8. Wyświetlanie widoku w sekcji „Szkolenia” zostało zmienione z listy na bloki danych, a także dodaliśmy możliwość wysyłania zaproszeń dla pracowników.
 9. Widok w sekcji „Kontrahenci” zmieniono z listy na bloki danych, a widok „Oddziały” został usunięty.
 10. W sekcji „Serwisy pojazdów” wprowadziliśmy automatyczną zmianę statusów.
 11. Podobnie, sekcja „Ubezpieczenia” otrzymała funkcję automatycznej zmiany statusów.
 12. Zmieniliśmy wyświetlanie widoku w sekcji „Poczta nadana i odebrana” z listy na bloki danych.
 13. Poprawiliśmy style wyświetlania menu na stronie startowej „Przegląd”.
 14. Stały podwykonawca będzie teraz dotyczył wszystkich oddziałów.
 15. Poprawiliśmy wyświetlanie pól i ich tłumaczeń w sekcji „Detale widoku szablony tekstów”.
 16. Poprawiliśmy responsywność widoku w sekcji „Konfiguracja”.

Aktualizacja do wersji 2.13

 1. Przeniesiono opcje masowej edycji pól do nagłówka tabeli, dla zwiększenia wygody użytkowania.
 2. Wprowadzono opcję przenoszenia plików z transakcji do dokumentu handlowego.
 3. Umożliwiono zmianę oddziału dla dokumentów handlowych sprzedaży.
 4. Na ekranie głównym dodano listę widoków startowych, umożliwiając szybkie przełączanie pomiędzy różnymi widokami.
 5. W liście „Koperta nadana”, pliki teraz są wyświetlane w kopercie.
 6. Umożliwiono załączanie plików do listy w „Kopercie nadanej”.
 7. W dokumentach handlowych, zmieniono sposób zaokrąglania wartości.
 8. Umożliwiono ręczną edycję niektórych pól w dokumentach handlowych.
 9. Usprawniono sposób korygowania stawki VAT i kwot dla waluty EUR w korektach.
 10. Ulepszono wyświetlanie korekt do faktur poufnych.
 11. Poprawiono sposób zmiany danych adresowych w notach korygujących.
 12. W detalach pracownika dodano możliwość przypisywania i usuwania z oddziału.
 13. Poprawiono przeliczanie wartości do PLN w pozycjach dokumentów handlowych.
 14. Przywrócono roli „Księgowy” wgląd do detali plików.
 15. W wydruku PDF dokumentu handlowego zmieniono nazwę „Sprzedawca” na „Wystawca”, a „Kupujący” na „Odbiorca”.
 16. Wprowadzono krok zapytania przed usunięciem dokumentów handlowych, kompensat, korekt.
 17. Do zamówienia transportu dodano pole „Płatnik”.
 18. Wprowadzono funkcję masowego wydruku korekt.
 19. Umożliwiono usunięcie transportu, który ma podpięty dokument handlowy.
 20. Usunięto tekst o NULL z wydruku PDF koperty nadanej.
 21. W rejestrze transportów wyświetlono „Procentowy udział zysku” (Marża).

Aplikacja mobilna 1.1

System

 • Dodanie odświeżania „swipe” przesunięcie ekranu z góry do dołu
 • Poprawienie zgodności z Android 12
 • Dodanie obsługi „udostępnij w” pliku z różnych aplikacji
 • Do konfiguracji dodano informacje o instalacji
 • Drobne poprawki w UI
 • Dodano wyróżnienie aktywnego ekranu w menu bocznym

Punkty tras (przystanki)

 • Zmieniono nazwę pola Data od -> Data w punktach tras
 • Dodano obsługę punktów pośrednich trasy do transportów
 • Dodano obsługę przystanku „Przesiadka”

Komunikator

 • Dodano czytanie wiadomości SMS z aplikacji mobilnej
 • Obsłużenie funkcji odczytania wiadomości

Obsługa zgłoszeń kosztów – lista + formularz tworzenia

 • Tankowanie
 • Opłata drogowa
 • Parking
 • Mandat

Pozostałe

 • Dodano listę serwisów pojazdu Dodano ekran „Ubezpieczenia” zawierający listę ubezpieczeń pojazdu
 • Dodano obsługę „Cykl pracy” Dodano obsługę stanu magazynowego pojazdu – ekran „Wyposażenie”